Yeryüzündeki Hukuk Sistemleri

A-)  ius naturale (doğal hukuk)

B-) ius gentium ( insanların doğal Hukuku)

C-) ius civile ( toplum Hukuku)

A-)  Ius naturale

Bütün canlı mahlukatların tabi olduğu hukuka denir.

3 tane çok önemli özelliği vardır.

1-)  Fizik ve ahlak yasalar

2-)  Değişmez olması

3-)  Yazılı olma mecburiyetinde olmaması

1-) Fizik ve ahlak yasalar

Romalılar için hukuk denilen şey sadece insanlar için değil, bitki be hayvanlar gibi doğal düzeni meydana getirmekte olan varlıklar için değeçerlidir.

2-) Değişmez olması

Tanrı evreni yarattığında yeryüzünü yasalarla donatmıştır.Hem insan söz konusu olduğunda insanı fazladan ahlaki değerlerle de donatmıştır. Bu yasalar toplumdan topluma zamandan zamana  değiştirilemez.

3-) Yazılı olmama mecburiyeti

 Bu anlayış insanların doğuştan getirmiş olduğu ilkeler olduğu için insanın insan olarak uyma mecburiyetinin olduğu ilkelerdir. Yani insanların herhangi bir yazılı belgeden almadığı hukukudur.

==) ius naturalenin ortaya çıkış sebebi?

İus naturale stoa felsefesinin roma hukukuna taşınmış ve hukuka uyarlanmış halidir.

Cicero stoacı felsefenin etkisinde kalmış ve bu Hukuku uyarlamak suretiyle ius naturale anlayışını yaratmıştır.

==) stoacı ve sofist felsefe

Sofist ve stoacı felsefe antik yunandaki düşünce akımlarıdır. Roma hukukçular da bu akımlardan etkilenmişlerdir.

 Sofist felsefe göre  büyük balık küçük balığı yutar.  Güçlü olan zayıfı ezer ve hukuk güçlüyü korumak için vardır.

Stoacı felsefe ise sofist felsefeye karşı çıkar ve kabul etmez, onlar hukukun tüm insanlar için olduğunu kabul eder. Cicero stoacı felsefeyi benimsediği için ius naturale,  stoacı felsefeye dayanmaktadır.

B-) Ius gentium

Ius gentium da doğal hukuk demek ama insanların doğal hukuku

Yani ius naturalede bütün canlılar varken ius gentiumda sadeec insanların hukukundan bahsedilir.

C-) Ius civile

Toplumun yaratmış olduğu hukuktur yani kuralları insanlar oluşturmuştur.

İus naturale doğal olarak varsayılırken ius cıvıl,  ius naturaleye dayandırılarak oluşturulmuştur. İus civile, ius naturaleye ters olarak oluşturulsa bile yürürlükte kalamaz, hukuk güvenliği zora girer.

İÜHF ROMA HUKUKU

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir