İdari işlemler bakımından şekil esaslı bir unsurdur. İdari işlemlerin belirli şekil kurallarına uyularak yapılması zorunludur. O işlemin hangi makam veya merci tarafından ve nasıl yapılmış olduğu ancak şeklinden anlaşılabilir Uyuşmazlık halinde hakim idari makamların şekil kurallarına uyup uymadıklarını davacı ileri sürmese bile resen dikkate almaktadır.

Yazılı Şekil

İdari işlemler kural olarak yazılı şekle tabidir. İdari işlemlerde yazılı şekil en sık karşılaşılan olağan ve normal olandır. İdare tarafından hazırlanan ve muhtevasında kamusal bir idare açıklamasını barındıran ve kişilerin hukuki durumlarını etkileyen faks, teleks ve mektup şeklinde hazırlanmış işlemler de yazılı idari işlem olarak kabul edilirler.

Hukuka aykırı bir emir söz konusuysa ve emir bu emrinde ısrarcıysa yazılı emir iletmek zorundadır.

İdarenin üçüncü kişilere yönelerek yaptığı işlemlerde yazılı olmama hali istisnadır. Yazılı biçimde yapılmayan idari işlem dava edilemez. Elektronik ortamda tebliğ edilen işlemler de yazılı idari işlemdir.

Yazılı olmayan şekil

Sözlü idari işlem idare adına irade açıklamaya yetkili olan kişinin idari fonksiyonuna ilişkin olarak tek yanlı ve sözlü olarak açıkladığı, belli kişi yada kişilerin ya da nesnelerin hukuki durumunu onların rızası olmasa dahi etkileyen irade beyanıdır.

Sözlü idari işlemlerin yazılı idari işlemlerden tek farkı yetkili kamu görevlisince aynı ortamda, muhatabına yönelik olarak işlemin içeriği olan düzenlemenin sözlü ve anlayacağı bir biçimde iletilmesidir. Türkçe bilmeyen birine Türk dili ile sözlü idari işlem tebliğ edilemez. Yasal düzenleme yazılı şekli öngörmüşse idari işlemin sözlü olarak yapılması mümkün değildir. İdari işlemin şekli ile ilgili herhangi bir düzenlemenin bulunmaması halinde kural olan işlemin yazılı olmasıdır. Acil durumlarda yardım istemi sonradan yazılı hale getirilmek üzere sözlü yapılabilir.

İdari işlemin işaret ile yapılması mümkündür. İşaret ile yapılan işlemler idari fonksiyona ilişkin olarak idare adına irada açıklamaya yetkili olan kişinin hareketleri ya da davranışı ile ya da idarece hazırlanan tabela ya da görsel ışık veya işaretlerle belirli kişi veya kişilerin hukuki durumlarını onların rızası olmasa dahi etkileyen tek yanlı irade beyanıdır.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir