Yasama yetkisi Türk milleti adına TBMM’nindir bu yetki devredilemez. 

TBMM’nin kuruluşu

1-Milletvekili sayısı 

1982 Anayasası’nın 75. Maddesi 2017’de değiştirilerek 550 olan milletvekili sayısı 600’e çıkartıldı. Seçim ittifakları ile küçük partilerin mecliste temsiline imkan doğmuştur. 

2-Seçim yeterliliği 

Seçme ve seçilme temel insan haklarından biridir. Hakkın koşulları devlet takdirine bırakılmıştır. Milletvekili seçilemeyenler anayasamızda 76. Maddede belirtilmiştir. Bunlar; 

○ En az ilkokul mezunu olmayanlar ○ Kısıtlılar ○ Askerlikle ilişiği olanlar ○ Kamu hizmetinden yasaklılar ○ Taksirli suçlar hariç toplam 1 yıl veya daha fazla hüküm giymiş olanlar. ○ Devlet sırrını açığa vuranlar veya terör eylemlerine katılanlar affa uğramış olsalar dahi milletvekili seçilemezler 

Görevinden çekilmedikçe milletvekili seçilemeyecekler; 

•Hakimler ve savcılar, yüksek yargı organı mensupları 

•Yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, üyeleri 

•Kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri 

•Yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri 

•Silahlı kuvvetler mensupları 

Ders notu için tıklayınız.(pdf)

Anayasa Hukuku Ders Notları -4