Ticaret Hukukunun Düzenlenişi

Ticaret Hukuku – Ticaret Hukukunun Düzenlenişi

Sistemler

Sübjektif Sistem

Bu sisteme göre ticaret hukuku ticari faaliyetlerle uğraşan kişilere yani tacirlere uygulanan özel kuralların bütünüdür. Bu kurallar sadece tacirlere uygulanır sınıfsal bir ayrım yapılmaktadır. Başlangıç ve gelişme evrelerinde sadece lonca ya da şehir gibi mikro düzeylerde uygulansa da ticaretin gelişmesi ile şehir ve grup dışına taşınmış farklı bölgelerde de kullanılarak genel bir niteliğe bürünmüştür.

Objektif Sistem

1789 Fransız devrimi sonucunda ayrıcalıklar reddedilmiş ve eşitlik ve adalet savunulmuştur. Bu süreç içerisinde loncalar dağıtılmış dolayısıyla loncaların ticaret yapma ayrıcalığı yok edilmiştir. Tacir sınıfına özgü olarak tanımlanan ticaret hukuku ise bu süreçte ticari işletmelerin hukuku olarak anılmaya başlanmıştır. Ticaret hukuku sadece tacir sınıfına değil ticari olan işlemleri yapan herkese uygulanan bir hukuk dalı haline gelmiştir.

Modern Sistem

20. Yüzyılda modern görüş ortaya çıkmıştır. Sübjektif sistemdeki sınıfsal tacir hukuku veya Objektif sistemdeki ticari işlemlerin hukuku görüşleri yerine ticari işletmelerin hukuku görüşü benimsenmiştir.

Sistemlerin Uygulanışı

Ülkemizdeki uygulanmasına bakılacak olursa gerek eski ticaret kanunumuzda gerek 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda ticari işletme esasına dayalı modern sistemin uygulandığı görülür.

Uygulamalarda tek bir sistemin uygulanmasından kaçınıldığı görülmektedir. Objektif esasa dayalı düzenlenen Fransız Ticaret Kanunu’nda dahi tacir tanımına yer verilmiş yani sübjektif sistemden kopulamamıştır. Aynı şekilde 1897 Alman Ticaret Kanunu da sübjektif sisteme dayanmasına rağmen objektif esastan da esinlenmiştir.

Kanun koyucular hiçbir sisteme bağlı kalmamış tam tersine sistemleri birbiri ile birleştirmek suretiyle uygulamada karma sistemler oluşturmuşlardır.

3. Sınıf Not Arşivi İçin Tıklayınız

Türk Ticaret Kanunu İçin Tıklayınız

Ticaret Hukukunun Düzenlenişi Giriş

Ticaret Hukuku – Ticaret Hukukunun Düzenlenişi

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir