Görüntülüyor 5 Sonuç(lar)
Roma Hukuku

Roma borçlar hukukunda “haksız fiil”

Daha önce bir borç ilişkisi olmadığı halde haksız fiilde bulunulduktan sonra borç ilişkisinin ortaya çıkmasından doğan borç sorumluluğudur. Roma hukukunda her suç bir haksız fiil ve her haksız fiil bir suç sayılmıştır. Kamu Hukukuna Karşı İşlenen Suçlar: Tanrıya karşı ya da topluma karşı işlenen suçlardır (topraklara zarar, hâkime rüşvet, seçimlerde hile vb.). Özel Hukuka Karşı …

Roma Hukuku

Roma borçlar hukuku ve “kusur”

Kusur bir hukuki kavram değildir. Önceden tanım yapılarak kusura karar verilemez somut olayın özelliklerine göre karar verilir. Doktrinde hukuka aykırı davranışın meydana gelmesinde kişinin iradi payı olarak tanımlanır. Kusur, kasıt ve ihmal olmak üzere iki şekilde ortaya çıkar. KAST (DOLUS) Borca aykırı davranışın bilerek ve isteyerek yapılması durumudur. İfaya engel olan durum borçlunun kastından kaynaklanmaktadır. …

Roma Hukuku

Roma’da borçlunun sorumluluğu

BORÇ KAYNAKLARI:  Sözleşmelerden doğan borçlar, haksız fiilden doğan borçlar, sözleşme benzerlerinden doğan borçlar ve haksız fiil benzerlerinden doğan borçlar Sözleşmeden doğan borçlar: taraflar arasında bir sözleşmesel ilişki bulunduğunda ve bu sözleşme sonucunda bir borç ilişkisi kurulduğunda karşımıza çıkar. Haksız fiilden doğan borçlar: taraflar arasında daha önceden bir borç ilişkisinin bulunmadığı ilk defa haksız fiilin işlenmesiyle …

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)