Görüntülüyor 5 Sonuç(lar)
Roma Hukuku

Roma borcun sona erme halleri

A.     KENDİLİĞİNDEN SONA ERME SEBEPLERİ (IPSO IURE) Borçların başka bir sebebe gerek duymaksızın sona ermesidir. Başka bir işleme gerek yoktur. Sadece asıl edimler değil yan edimler de kendiliğinden sona erer. Birlikte borçlulukta bir borçlu için borç sona eriyorsa tüm borçlular için de borç sona erer. Hâkim tarafından re ’sen dikkate alınır. İfa İbra Yenileme    …

Roma Hukuku

Roma borçlar hukuku ve “kusur”

Kusur bir hukuki kavram değildir. Önceden tanım yapılarak kusura karar verilemez somut olayın özelliklerine göre karar verilir. Doktrinde hukuka aykırı davranışın meydana gelmesinde kişinin iradi payı olarak tanımlanır. Kusur, kasıt ve ihmal olmak üzere iki şekilde ortaya çıkar. KAST (DOLUS) Borca aykırı davranışın bilerek ve isteyerek yapılması durumudur. İfaya engel olan durum borçlunun kastından kaynaklanmaktadır. …

Roma Hukuku

Roma’da borçlunun sorumluluğu

BORÇ KAYNAKLARI:  Sözleşmelerden doğan borçlar, haksız fiilden doğan borçlar, sözleşme benzerlerinden doğan borçlar ve haksız fiil benzerlerinden doğan borçlar Sözleşmeden doğan borçlar: taraflar arasında bir sözleşmesel ilişki bulunduğunda ve bu sözleşme sonucunda bir borç ilişkisi kurulduğunda karşımıza çıkar. Haksız fiilden doğan borçlar: taraflar arasında daha önceden bir borç ilişkisinin bulunmadığı ilk defa haksız fiilin işlenmesiyle …

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)