Görüntülüyor 3 Sonuç(lar)
Genel Kamu H.

İktidarların dengelenmesi zorunluluğu: Montesquieu

Yasa Tanımı Yasaları aklın bir eseri olduğunu düşünen Montesquieu, yasa için “eşyanın tabiatından doğan zorunlu ilişkiler” diyordu. Siyasal özgürlük kavramı Yasaların çizdiği sınırlar içerisinde hareket edebilmeyi özgürlük olarak tanımladı. Onun için özgürlük, kudretini yasalardan almaktaydı. Montesquieu’ya göre gücü elinde tutan insan her zaman bunu kötüye kullanmaya meyilldir. Devlette de iktidarı elinde bulunduran organlar bunu insanların …

Genel Kamu H.

Bir toplum sözleşmesi kuramcısı olarak: T. Hobbes

Hobbes bir toplum sözleşmecisidir. İnsanlığı iki döneme ayırarak inceler: Birinci dönem: Düşünür, bu dönemi “doğal dönem” olarak adlandırmaktadır. Bu dönem içinde insanların tek tasası güvenliğini sağlamaktır. Bu dönemde ne yasalar vardır ne haklı-haksız ayrımı yapabilecek bir durum vardır ne de adalet kavramı henüz vardır. Çünkü insanlar can güvenliğini sağlayabilmek için her türlü şeyi yapabilmekte özgürdürler. …

Genel Kamu H.

Mutlak monarşi ve karma yönetim arasında: Machiavelli

Machiavelli bir siyaset filozofudur. Hobbes ve Bodin gibi mutlak monarşiyi savunan bir düşündürdü. İyi ve sağlam bir politikanın laiklik ile yürütülebileceği görüşünü savunmaktaydı. Hatta “amaca giden her araç meşrudur” felsefesi onun düşünce yapısını ortaya koymaktadır. Makyavelli, İtalyan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İtalya o zamanlar oldukça dağınık bir yapıda olup iktidar, büyük çoğunlukla Papa’nın …

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)