Görüntülüyor 1 Sonuç(lar)
Anayasa H.

AYM genel bilgiler

1876 Kanun-i Esasi, katı ve yazılı bir anayasa olmasına rağmen kanunların yargısal denetimi yoktur çünkü o zamanlarda dünyada da böyle bir uygulama yoktu. Ancak siyasal denetim vardır: Heyet-i Ayan, Heyet-i Mebusan’ın kabul ettiği kanun tasarısının Kanun-i Esasi’ye uygunluğunu denetler. 1921/24 Anayasalarımızda ise yasama organının üstünlüğü anlayışı hakim olduğundan kanunların yargısal denetimi gündeme gelmemiştir. 24 Anayasası, …

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)