Görüntülüyor 3 Sonuç(lar)
Anayasa H.

AYM genel bilgiler

1876 Kanun-i Esasi, katı ve yazılı bir anayasa olmasına rağmen kanunların yargısal denetimi yoktur çünkü o zamanlarda dünyada da böyle bir uygulama yoktu. Ancak siyasal denetim vardır: Heyet-i Ayan, Heyet-i Mebusan’ın kabul ettiği kanun tasarısının Kanun-i Esasi’ye uygunluğunu denetler. 1921/24 Anayasalarımızda ise yasama organının üstünlüğü anlayışı hakim olduğundan kanunların yargısal denetimi gündeme gelmemiştir. 24 Anayasası, …

Anayasa H.

Anayasa yargısına giriş

Anayasa yargısı, anayasaya uygunluk denetimi yapmaktadır. II. Dünya savaşından sonra yaygınlaşmıştır. (faşist partilerin meclislerde yer edinmesine fren aracı)  Klasik liberal sistemin özünde parlamentonun üstünlüğü (kralın yetkilerinin kısıtlanması) anlayışı olmakla beraber özellikle Nazi Almanya’sı ve Faşist İtalya örnekleri ve bu devletlerin sempatizanlarının diğer ülkelerde sayısısının artması, kara Avrupasın’ı parlamentoyu denetleyecek ve hukuk düzenini koruyacak bir yargı …

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)