Görüntülüyor 2 Sonuç(lar)
Kamulaştırmanın aşamaları
İdare Hukuku İÜHF 2. Sınıf

Kamulaştırmanın Aşamaları

Kamulaştırmanın aşamaları konusunu incelemek adına Kamulaştırma kanunu 5. madde ve 11. maddeler arası incelenmiştir. Detaylı bir araştırma için kamulaştırma kanunu da incelenebilir. Notumuzun sonuna ilgili kanun linkini de ekleyeceğiz. Not yazımında Danıştay 6. Dairesinin kararlarından da yararlanılmıştır. Not yazımında Şimdiden iyi okumalar. Kamulaştırmanın Aşamaları —> İdari Aşama Kamulaştırmanın Aşamaları —> İdari Aşama —–> Birinci Adım …

Ceza Genel İstanbul Üni. Hukuk Fakültesi

MANEVİ UNSURLAR

KAST Kast, suçun kanuni tanımındaki unsurların bile isteye gerçekleştirilmesidir. Kast, bilme ve isteme olarak iki unsurdan oluşur ve bu iki unsurun da birlikte bulunması gerekir(TCK m.21/1). Kastın kapsamına suçun bütün maddi unsurları dahildir. Bu sebeple kast vardır diyebilmemiz için failin suçun kanuni tanımdaki unsurlar hakkında bilgiye sahip olması ve bu unsurların gerçekleşmesini istemesi gerekmektedir. Failin …

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)