Görüntülüyor 4 Sonuç(lar)
Hacettepe Anayasa Hacettepe Hukuk Fakültesi

Anayasa ve Üstünlüğü

ANAYASA VE ÜSTÜNLÜĞÜ 1)Anayasal Adalet: Adalet: Denkleştirici, dağıtıcı, sosyal adalet ve hakkaniyetten oluşur. Dört parçası ile bir bütünü oluşturur. -Denkleştirici Adalet: Herkes için eşitlik düşüncesi ile hareket eder. -Dağıtıcı Adalet: Eşitler arası eşitlik düşüncesi ile hareket eder. -Hakkaniyet: Yumuşatılmış adalettir. Örneğin: İki işçiden daha çok yıpranana yıpranma payı gözetilmesi.. -Sosyal Adalet: Adaletin toplumsal yönü. Hukuk: …

Anayasa H.

Hükümet sistemleri

A-) PARLAMENTER SİSTEM Yumuşak kuvvetler ayrılığı esastır. | Yürütme yetkisi devlet başkanı ile bakanlar kurulu arasında paylaştırılmıştır. | Devlet başkanı yetkisiz, sorumsuz ve tarafsızdır. | Devlet başkanının yasama organını fesih yetkisi varken yasamanın da gensoru ve güvenoyu aracılığı ile hükümet üzerinde denge ve denetleme yetkisi mevcuttur. B-) BAŞKANLIK SİSTEMİ Sert kuvvetler ayrılığı esastır. | Devlet …

Anayasa H.

AYM genel bilgiler

1876 Kanun-i Esasi, katı ve yazılı bir anayasa olmasına rağmen kanunların yargısal denetimi yoktur çünkü o zamanlarda dünyada da böyle bir uygulama yoktu. Ancak siyasal denetim vardır: Heyet-i Ayan, Heyet-i Mebusan’ın kabul ettiği kanun tasarısının Kanun-i Esasi’ye uygunluğunu denetler. 1921/24 Anayasalarımızda ise yasama organının üstünlüğü anlayışı hakim olduğundan kanunların yargısal denetimi gündeme gelmemiştir. 24 Anayasası, …

Anayasa H.

Anayasa yargısına giriş

Anayasa yargısı, anayasaya uygunluk denetimi yapmaktadır. II. Dünya savaşından sonra yaygınlaşmıştır. (faşist partilerin meclislerde yer edinmesine fren aracı)  Klasik liberal sistemin özünde parlamentonun üstünlüğü (kralın yetkilerinin kısıtlanması) anlayışı olmakla beraber özellikle Nazi Almanya’sı ve Faşist İtalya örnekleri ve bu devletlerin sempatizanlarının diğer ülkelerde sayısısının artması, kara Avrupasın’ı parlamentoyu denetleyecek ve hukuk düzenini koruyacak bir yargı …

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)