Görüntülüyor 1 Sonuç(lar)
Anayasa H.

Bireysel başvuru

Uluslararası hukuk kapsamında öngörülen bireysel başvuru yolları, ulusal hukuku tüketme şartına bağlıdır. Uluslararası hukukta bireysel başvurunun yanında devlet başvurusu da bulunurken, iç hukukta devlet başvurusu bulunmaz. Türkiye’de bireysel başvuru 2010 Anayasa Değişikliği ile kabul edilmiştir. Bireysel başvuru ya da anayasa şikayeti, kamu gücü tarafından temel hak ve özgürlükleri ihlal edilen bireylerin başvurdukları olağanüstü bir kanun …

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)