Şekilde Paralellik . Bir idari işlemin tesisi için takip edilen ve kanunda belirtilen usul ve şekil şartlarına aynı idari işlemin geri alınması veya düzeltilmesi halinde de aynen uyulması idare hukukunun temel prensiplerinden birini teşkil eden usulde paralellik ilkesinin gereğidir.

Yasada aksine bir düzenleme bulunmadıkça idare hukukunun önemli ilkelerinden birisi olan yetki ve usulde paralellik ilkesi uyarında bir işlemin tesisinde uygulanan yetki ve usul koşullarının aynı işlemin geri alınması veya kaldırılması işlemlerinde ve tersi işlemin yapılmasında aynen uygulanması zorunludur.

Şekilde paralellik ilkesini istisnaları bulunmaktadır;

Mevzuatta aksinin öngörülmüş olması

Yargı karanının uygulanması

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir