Evlilik - Birinci Kısım

EVLENMENİN ŞEKİL ŞARTLARI:

 • Şekil şartları MK 133-144 arasında düzenlenir.

EVLENMEDEN ÖNCEKİ ŞEKİL ŞARTLARI:

 • Evlenecek kadın ve erkek içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna beraber başvururlar.
 • Yerleşim yeri evlendirme memurluğuna başvuru yapılması şartı yoktur.
 • Evlenecek kişilerin ayrı illerde oturması halinde ayrı ayrı başvuru yapılması mümkündür.
 • Ayrı ayrı yapılan bu başvuruda belgeler tek dosya haline getirilir evlenmenin yapılacağı evlendirme memurluğuna gönderilir.
 • Evlenme başvurusu sözlü ya da yazılı olabilir.Sözlü yapılan bildirim yazılı hale getirilmezse işleme konulmaz.
 • Başvuruda okuma/yazma bilmeyen kişi imza yerine sağ işaret parmağını ya da isminin olduğu mührü kullanır.
 • Evlilik başvurusu vekil aracılığıyla da yapılabilir.
 • Sağır/dilsiz kişiler iradelerini kendilerine özgü işaretlerle anlatırlar.Gerek görülürse işaretlerden anlayan uzman da gelir.
 • Başvuru formuna eklenmesi gereken diğer belgeler MK 136’da düzenlenilmiştir.(nüfus cüzdanı ve kayıt örneği,engel olan hastalığın bulunmadığına dair sağlık raporu,taraflardan biri ikinci defa evlenecekse diğer evliliğin bittiğine dair belge,evleneceklerden biri küçük ya da kısıtlıysa yasal temsilcisinin imzası onaylanmış yazılı izin belgesi)
 • Eşlerden biri yabancı ise il/ilçe belediye evlendirme memurları ile nüfus müdürleri evlendirmeye yetkilidir.
 • Yurtdışında evlenecek Türkleri evlendirme yetkisi Türk Konsolosluklarındadır.
 • Yurtdışında yapılan evlilik 30 gün içinde koca,koca yabancıysa kadının yabancı memurdan aldığı belgeyi dış temsilciliğe gönderimiyle gerçekleşir.

BAŞVURUNUN İNCELENMESİ/REDDİ

 • Evlendirme memuru,başvurunun evlenmenin şekil şartları kurallarına uygun olup olmadığını,evleneceklerin ehil olup olmadığını,yasal engel olup olmadığını inceler,bulursa başvuruyu reddeder.

REDDE İTİRAZ:

 • Başvuru reddine karşılık itiraz mahkemeye giderek yapılır.
 • Başvuru reddi mutlak butlan sebebiyse dava açılarak,mutlak butlan sebebi değilse dosya üzerinden(çekişmesiz yargı) gerçekleşir.
 • Yetkili mahkeme Aile Mahkemesidir.
 • İlgili kişi ve savcılar Evlenme Yönetmeliği 24/25’e göre itiraz edebilir.Bu itiraz evlenmenin gerçekleşeceği günden bir önceki gün yapılması gerekir.Evlilik günü yapılan itiraz dinlenmez.
 • Mahkeme red kararını kaldırırsa,gerekli şartlar tamsa izin belgesi verilir.Bu belge alındığından itibaren 6 ay içinde kullanılmazsa belge hükümsüz olur.

EVLENMENİN ŞEKİL ŞARTLARI ÇERÇEVESİNDE EVLENME ANI:

 • Belgeyi veren memur önünde evlenilmek zorunda değildir.
 • Başvurudan farklı olarak vekaletle evlilik olmaz.
 • Evlilik 2 tanık ve evlendirme memurunun önünde aleniyet temin edilerek yapılır.
 • Tanık tam ehliyetli ve tanıklığını yaptığı kişiyi yakından tanımalıdır.
 • Yargıtay,tarafların olumlu iradelerinin açıklanmasıyla evliliğin kurulduğunu kabul eder.
 • Yargıtay,evlendirme yetkisi olan memurun kendi görev alanı dışında yaptığı evliliği geçerli kabul eder.

İÜHF Medeni Hukuk

Türk Medeni Kanunu Mevzuat

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir