• 2839 sayılı Milletvekili Seçim Kanunu’nun  12. maddesine eklenen 12/A maddesi ile seçim ittifakı açıkça düzenlenmiştir.
  • Siyasi partiler, ittifak yaparak seçime katılabilirler. İttifak yapan siyasi partiler, kendi aday listelerini verir.
  • İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partiler, seçimin başlangıç tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde genel başkanlarının imzasını içeren seçim protokolünü YSK’ya teslim ederler.
  • Aday listelerinin teslim edilmesi için belirlenen tarihten 2 gün öncesine kadar ittifak protokolünde değişiklik yapılabilir.
  • İttifak protokolünde siyasi partilerce belirlenmesi halinde, ittifak unvanı  ve kanunlara aykırı olmamak şartıyla diğer hususlar yer alır.
  • Siyasi partiler aday listelerinin teslim edilmesi için belirlenen tarihten 3 gün öncesine kadar,  YSK’ ya bildirmek suretiyle ittifaktan çekilebilirler. Bu durum YSK tarafından aynı ittifak içerisindeki diğer siyasi partilere bildirilir.
  • Vazgeçme halinde ittifak, diğer siyasi partiler arasında devam eder.  
  • İttifaktan vazgeçmenin bildirilmesini takip eden gün,  saat 17:00’a kadar ittifak içerisindeki diğer siyasi partiler ittifak protokolünü değiştirebilir veya ittifaktan vazgeçebilir.
  • Seçimlere katılma yeterliliği taşıyan siyasi partinin seçime katılmaması halinde, bu partinin üyesi kendisinin ve üyesi olduğu partinin muvafakati alınarak başka parti tarafından aday gösterilebilir.

Ders notu için tıklayınız.(pdf)

Anayasa Hukuku Notları -12