Sebep Unsuru. İdari işlemin sebebi denildiğinde idari işlemden önce gelen, idari işlemin dışında, ,idareyi böyle bir işlem yapmaya yönelten saikler anlaşılır. İdari işlem belirli bir sebebe dayalı olmalıdır. İdari işlemin sebebi bir bakıma işlemin gerekçesidir. İdari işleme sebep olarak gösterilen hukuksal işlemin sakat olmaması veya olayın gerçeğe uygun olmaması esas işlemi neden yönünden sakatlar.

Sebebi Mevzuatta Açık Olarak Gösterilen İşlemler

İdari işlemlerin sebebi mevzuatta açık bir biçimde gösterilmiş yani objektif bir biçimde belirtilmiş olmalıdır. Bu durumda sebebi mevzuatta açıkça belli bir işlem var demektir. İşleme sebep teşkil eden maddi olayın gerçekleşmemesi veya bu olayın mevzuatın kabul ettiği sebepler arasına girememesi ya da işlemin sebebi olarak gösterilen başka bir işlemin hukuka aykırı olması halinde idari işlem sebep unsuru bakımından hukuka aykırı olur.

Sebebi Mevzuatta Belirsiz Kavramlarla Gösterilen İşlemler

Mevzuatta idarenin faaliyetinin dayanağı olarak milli güvenlik veya milli egemenlik gibi kapsamı belirsiz ve yorumlanmaya müsait kavramlar kullanılabilir. Bu gibi durumlarda mevzuat idareyi harekete geçiren saiki göstermiş olmakla beraber ona kavramı yorumlama yetkisi de vermiş olur.

İdare belirsiz kavramlara dayanarak yaptığı işlemlerde kavramı yorumlamakta ve somut olaya uygulamaktadır. Aslında belirsiz kavramlara, bağlı yetki ve takdir yetkisi arasındaki karşıtlık yumuşatılmaktadır. Belirsiz kavramların olaya uygulanması tek doğru çözümün bulunması anlamına gelmektedir.

Sebebi Mevzuatta Gösterilmeyen İşlemler

Çoğu zaman mevzuatta idari işlemin sebebi gösterilmez. Burada artık sebep objektif bir unsur olmaktan çıkar ve idari işlem sebep gösterilmedi halde de geçerli olur. Sebebin gösterilmemiş olması tek başına idari işlemi hukuka aykırı hale getirmez. İdarelerde hukuk esasları içinde tanınan bu yetkinin kullanılması keyfi ve mutlak olmayıp kamu yararı ve kamu görevlerinin gerekleri ile sınırlıdır.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir