Akitten Doğan Borçlar

Kavramlar

  A-) Hukuk kavramı

Adalete yönelmiş toplumsal yaşama düzenidir. Bu tanım hukuk kavramının üç fonksiyonunu da belirtir.

Adalet- Toplumsal Yaşam- Düzen

Adalet kavramında doğal hukuk ve pozitif hukuk ayrımı yapılır. Toplumsal yaşamda en az iki kişinin ilişkisinde hukuktan bahsedilebilir. İnsanın hayvanlar ve çevresiyle ilişkisinde de hukuk vardır. Düzen fonksiyonu da iki şekilde sağlanır birincisi hukukun emretmediysen ikincisi yaptırım uygulamasıdır. Yaptırım düzenin sağlanması için gereklidir.

1-) Pozitif Hukuk

Belirli zamanda belirli mekanda yürürlükte bulunan emredici nitelikte olan ve devlet tarafından cebir yaptırımına bağlanmış kurallar bütünüdür. Yani yürürlükteki mevzuatın kendisi.

2-) Doğal Hukuk

Adalete yönelmiş toplumsal yaşama düzenidir. Gerçek amaçlı adalettir Adalet ahlaktan gelir.

B-) Roma hukukundaki hukuk kavramı

Romalılar Hukuku “lus est ars boni et aequi”  yani hukuk adil ve iyi olanın sanatıdır şeklinde tanımladılar. Bu tanımı Celsus yapmıştır. Ulpianus da bu tanımı metinlerine taşımıştır.  Romalılar Ulpianus’a kadar hukuk tanımıyla çok da ilgilenmemişlerdir, roma hukuku çok kazuistik olduğundan dolayı tanımlamak zordur.  

C-) Yeryüzündeki Hukuk Sistemleri

Romalılar Hukuku iyi ve adil olanın sanatı olarak tanımlarken iyi ve adil olan sistem kaç tane olabilir düşüncesiyle hareket ederek yeryüzünde 3 tane hukuk sistemi olabileceğini kabul ediyorlar.

1-) ıus natural (doğal hukuk)

2-)ius gentium (insanların doğal Hukuku)

3-) ius civile (toplum Hukuku)

İÜHF ROMA HUKUKU

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir