Rehnin Sona Ermesi ve Görevli Mahkeme

Rehnin Sona Ermesi ve Görevli Mahkeme

Rehin üç yol ile son bulabilir bunlar ; alacağın son bulması, rehin hakkının geçerliliğinin dolması ve rehinli varlığın yok olmasıdır.

Alacağın Son Bulması

Ticari işletme rehni temin ettiği alacağın son bulması ile ortadan kalkar. Alacaklı son bulma tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde rehin sicilden terkin için başvuruda bulunmak zorundadır. Eğer terkin işlemi yapılmazsa cezai müeyyidesi vardır.

Rehin Hakkının Geçerlilik Süresinin Dolması

Rehin sözleşmesinde süre kaydı var ise belirlenen süre boyunca rehin hakkı geçerli olacaktır. Terkin talebi rehin alacaklısı tarafından yapılır. Eğer yapılmamışsa borçlu rehnin terkinin isteyebilir.

Rehnin varlığının yok olması da rehin hakkını sona erdirecektir.

Görevli Mahkeme Kimdir ?

Eğer rehin veren kişi tacir ise ve rehin alan kişi esnaf ise görevli mahkeme Hmk m.2 uyarınca ticari dava olmadığı için asliye hukuk mahkemesi görevli mahkeme olacaktır.

Eğer rehin veren kişi tacir ve rehin alan kişi de aynı şekilde tacir ise TTK M.4 uyarınca nispi ticari dava olacağı için asliye ticaret mahkemesi görevli mahkeme olacaktır.

Eğer rehin alan bir kredi kuruluşu ise TTK M.4 uyarınca mutlak ticari dava olacağı için asliye ticaret mahkemesi görevli mahkeme olacaktır.

Rehnin Sona Ermesi ve Görevli Mahkeme

TİCARET HUKUKU NOTLARIMIZ İÇİN TIKLAYINIZ

TTK MEVZUAT

Rehnin Sona Ermesi ve Görevli Mahkeme

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir