PLATON’UN DEVLET HAKKINDA DÜŞÜNCELERİ

-Platon, Sokrates’ten ve Sokrates’in ölümünden çok etkilenmiştir.

-İdealar kuramı felsefi görüşleriyle alakalıdır.

‘DEVLET’ ESERİNE GÖRE GÖRÜŞLERİ

-Platon’a göre insan, tüm ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayacağı için birilerine ihtiyaç duyar. Buna toplum düzeni denir. Devletin kaynağı budur.

Site’deki insanlar üç gruba ayrılır:

-Çalışanlar: Sitenin ihtiyaçlarını giderir.

-Savaşçılar:

-Yöneticiler: Sadece asil sınıf burada bulunabilir.

+Daha çocuk yaşta sınıflara uygun eğitim verilmesini, yönetici ve savaşçıların fiziken ve ruhen(müzik eğitimi) eğitilmesini uygun bulmuştur. Yöneticilerin kesinlikle filozof olması gerektiğini savunmuştur.

+Savaşçılar ve yöneticiler mülk edinemez. Devlete karşı sorumluluklarını yerine getirmek yerine daha fazla mülk edinmek isteyeceklerini düşünmüştür. Çalışanlar için de para sınırı vardır.

+Kadın ve erkek aynı eğitime tabi tutulursa kadın-erkek eşitliği sağlanır. Çocuklar ebeveynlerini tanımamalı,kadın ve çocuk savaşçılar ve yöneticiler için ortak olmalıdır. Çocuğun eğitiminden ise devlet sorumludur.

+Platon’a göre filozof kutsaldır. Bu sebeple onun koyduğu yasalar toplum için değişmez doğrulardır. Böylece yasalar kalıcı olur. Herhangi bir dönüşüme uğramazlar.

‘YASALAR’ ESERİNE GÖRE GÖRÜŞLERİ

+Sofistlerin “Her şeyin ölçüsü insandır.” Düşüncesiyle ters düşerek “Her şeyin ölçüsü Tanrıdır.” Demiştir. Buna karşın Platon’a göre devletin kusursuzlaşması en iyi kanunların yapılmasıyla olur.

+Herkes kendi sınıfına ve sorumluluklarına göre mülk edinmelidir. Devletin orta sınıfa ve tarıma göre şekillenmesini savunmuştur.

+Yurttaşların da yasalara katılmasını, yasaların yöneticilerden üstün olmasını, aileye ehemmiyet verilmesini ancak denetlenerek yapılmasını doğru bulmuştur.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir