Yasama organının adı üzerinde ilk görevi kanun çıkarmaktır. Bu görev genel ve aslidir. Parlamento istediği her konuda kanun yapabilir. Kanun çıkarma yetkisinin asli sahibi yasama organıdır.

○ Temsil işlevi, yasama organının milleti temsil ettiğini göstermektedir. Fakat sosyalist devletlerde olduğu gibi vekiller yalnızca kendilerini seçenleri değil tüm milleti temsil etmektedir. Anayasamızın 80. Maddesinden bu anlaşılmaktadır. Bu duruma temsili vekalet denir.

Sosyalist devletlerde ise emredici vekalet anlayışı hakimdir ve seçilenler yalnızca kendilerini seçenleri temsil ederler.

Milletvekilleri seçildiği an vekil yetkisine kavuşmaktadır. Siyasi partilerin az, çok veyahut hiç olmaması parlamentonun milleti temsil gücünü azaltmaz veya artırmaz. Çünkü temsil işlevi parlamento ile vekiller arasında dengededir. Partiler yalnızca bir aracıdır.

Müzakere işlevi, daha çok liberal ülkelerde kuvvetlidir. Çünkü çok partili siyasi hayat olduğundan iktidar ve muhalefet ilişkiler gündemdeki konuları anlamak için güzel bir yöntemdir. Bu durum sosyalist ülkelerde oldukça zayıftır çünkü yalnızca 1 parti vardır.

○ Denetim işlevi, yasama organı herhalde hükümeti denetlemek için vardır. Bu işlevi yerine getiren bir diğer oluşum da şüphesiz ki ombudsmanlıktır.

Ders notu için tıklayınız.(pdf)

Anayasa Hukuku Notları – 2