Anayasa H.

Yasama işleminin özellikleri

1- Genellik Yasama yetkisinin genelliği, Anayasa tarafından kısıtlanmadıkça yasama organının her türlü konuda düzenleme yapabileceği anlamına gelir. Bu ilke yasama organını konu olarak kısıtlamama anlamına gelir fakat anayasalarda bazı konular farklı organlara verilebilir. Örnek vermek gerekirse günümüzde düzenlenmesi CBK(Cumhurbaşkanlığı kararnameleri)’lere bırakılmış birtakım yetki alanları vardır ve TBMM bu konularda düzenleme yapamaz. Ancak bu istisna Genellik …

Anayasa H.

Parlamentonun 4 işlevi

Yasama organının adı üzerinde ilk görevi kanun çıkarmaktır. Bu görev genel ve aslidir. Parlamento istediği her konuda kanun yapabilir. Kanun çıkarma yetkisinin asli sahibi yasama organıdır. ○ Temsil işlevi, yasama organının milleti temsil ettiğini göstermektedir. Fakat sosyalist devletlerde olduğu gibi vekiller yalnızca kendilerini seçenleri değil tüm milleti temsil etmektedir. Anayasamızın 80. Maddesinden bu anlaşılmaktadır. Bu …

Anayasa H.

Tek ve çift meclisli parlamento

TEK ve ÇİFT MECLİSLİ PARLAMENTO •———————————————————-• •Federal devletlerin federal yönetime katılım ilkesinden dolayı çift meclisli olmaları zorunluluk halidir. •Buna karşın demokratik merkeziyetçilik anlayışını benimseyen sosyalist devler de mutlaka tek meclislidir. 1876’da Kanun-i Esasi ile Osmanlı’da çift meclis uygulama alanı bulmuştu. Meclis-i Umumi çatısı altında oluşturulan ayanlar heyeti ve mebuslar heyeti vardı. Heyet-i Ayan mensupları padişah …

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)