İdare Hukuku, İÜHF 2. Sınıf

Kolluk Yetkisinin Sınırları, İlkeleri ve Şartları

KOLLUK YETKİSİNİN SINIR, İLKE VE ŞARTLARI -Kolluğun yetkisini kullanmasıyla kişilerin temel hak ve özgürlüklerine müdahale edilmiş olur. Bu sebeple bu yetkinin kullanımına ilişkin sınır ve şartlar Anayasa’da temellendirilir. -Kolluk faaliyetlerinde …

İdare Hukuku, İÜHF 2. Sınıf

Kolluk Yaptırımları – Kollukların Yarışması

sosyoloji

KOLLUK YAPTIRIMLARI İdarenin kamu düzenini sağlayabilmek, korumak ve bozulduysa geri getirmek amacıyla çeşitli yaptırımlara başvurması mevzuatta öngörülmüştür. Bu kolluk yaptırımları önleyici, bastırıcı ve cezalandırıcı işlem ve eylemlerdir. İdari yaptırımları idari …

Borçlar Genel, İÜHF 2. Sınıf

Alacağın Devri – Alacağın Devri Vaadi

Akitten Doğan Borçlar

Borçlar Hukuku Alacağın Devri, Alacağın Devri Vaadi          Alacağın devri farklı hukuki sebeplere dayanabilir. Alacağın devri, dar anlamda borç ilişkisinde alacağın, alacaklı tarafından başka bir kişiye devredilmesidir. Geniş anlamda ise …

Borçlar Genel, İÜHF 2. Sınıf

Müteselsil Alacaklılık ve Koşula Bağlı Borçlar

borçlar

Borçlar Hukuku Müteselsil Alacaklılık ve Koşula Bağlı Borçlar          Müteselsil Alacaklılık             Bir kimsenin birden fazla kişiye borcu olduğu bir ilişkide diğer bir ifade ile borç için borçlu karşısında birden …

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)