Zarar ve Tazmini

Ortaçağ’da Seküler Görüşler

DANTE’nin görüşleri

·         En önemli eseri Monarşi’dir.

·         Bu eserde dünya barışının nasıl sağlanacağından bahsetmiştir.

·         Evrensel bir imparatorluk kurulursa dünyada kötülük kalmayacağını savunur. Bu evrensel imparatorlukta Romalılar kurucu olmalıdır. Çünkü Roma hukuku evrensel iyidir. Bu sebeple Romalılar’ın hakimiyetinin Tanrı’dan geldiğini savunmuştur.

·         Dante, monarşi sayesinde kurulacak olan bir dünyevi düzeni savunmuştur.

·         Dante’ye göre insan diğerlerini yönetmek ister. Her ailenin bir yöneticisi olduğu gibi her devletin de tek bir yöneticisi olmalıdır.

·         İnsanların mutluluğu hürriyetlerine bağlıdır. Dante, toplumun yöneticiye değil yöneticinin topluma hizmet edeceğini söyler.

·         Bu evrensel imparatorlukta en önemli unsurlar barışın sağlanması, adaletin kurulması ve insanların özgürlüğüdür.

·         İmparatorun yönetme gücü kiliseden değil Tanrıdan gelir.

·         Kilise ve imparator ayrı ayrı bulunmalıdır. Çünkü her ikisinin de gücü Tanrıdan gelir.

PADOVALI MARSILIUS

·         İktidar gücünü halktan alır. Halk bu gücü her daim elinde bulundurur.

·         İnsanlar toplumda yaşamak zorundadırlar. Çünkü yaşamlarını devam ettirmek için birbirlerine ihtiyaçları vardır.

·         Devlet doğal bir oluşumdur. Yapay değil canlı bir varlıktır.

·         Barış olmadan toplum var olamaz. Kilisenin siyasi iktidarda bulunmaya çalışması toplumda kargaşa yaratır ve huzuru bozar.

·         Kilise yüzünü siyasete değil insan ruhuna çevirmelidir.

·         Din dayatmasına karşı çıkmıştır.

·         Yasa koyucu halktır. Sadece bu yetkiyi biri ya da birilerine verebilir.

·         Adalet anlayışı ise pozitivist hukuka dayanır. Yani hukuk kuralları oluştururken metafizik unsurların dikkate alınmaması gerektiğini savunur.

OCKHAMLI WILLIAM’ın görüşleri

·         İlk Protestan olarak bilinir.

·         Tanrı ve diğer metafizik şeyleri deney yoluyla ispat edemeyeceğimiz için bunları dünyevi sorunların çözümünde de ortaya atamayız.

·         Kilisenin gücünün sınırlandırılmasını ister.

·         Monarşi en iyi yönetim şeklidir. Tüm dünyayı tek kişi yönetebilir.

·         İki farklı iktidar gerektiğinde birbirinin işlerine karışabilir. Papa, İmparatora; İmparator, Papaya müdahale edebilir.

·         İmparatorun yetkileri Papanın yetkilerinden geniştir.

Ortaçağ’da Seküler Görüşler

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir