Eskiden “sıkı yönetim” ve “ohal” olarak 2 rejim öngörülüyordu. Fakat 2017 değişikliği ile birlikte sıkı yönetim de olağanüstü hal rejimiyle birleşmiş oldu ve tek bir rejim belirlendi. Parlamenter sistemde olağanüstü hal kararını haliyle yürütmenin yetkili kanadı olan bakanlar kurulu almaktaydı. Yine anayasa değişikliği öncesi Bakanlar Kurulu, MGK’nın görüşünü alarak ohal ilan ediyordu fakat artık bu görüş alma durumu yok. 

2017 değişikliği ile birlikte ohal kararını cumhurbaşkanı alıyor. MGK’nın görüşünü de almak zorunda değil. Cumhurbaşkanı ohal teklifini meclise sunuyor. Meclis onay makamına geçip, teklifi ya onaylıyor ya da onaylamıyor. OHAL kararını AYM denetleyememektedir. Meclis onay vermezse OHAL ilan edilemez. Meclisin onayı tamamlayıcı bir unsurdur ve bir meclis kararıdır. Bu yüzden AYM denetimi söz konusu olamaz. Fakat cumhurbaşkanını teklifi Danıştay denetimine tabi olabilir mi? Hayır. Çünkü tek başına bir işlem değil. Meclis onayına ihtiyaç duyar. Meclis onay verirse hayat bulan bir işlemdir.

Anayasa Hukuku Notları -34