2017 değişikliği öncesi cbk olmadığı için haliyle olağanüstü dönemlerde de ohal khk çıkarılmaktaydı. Bakanlar kurulunun yetkisiyle çıkarılan olağanüstühal kararnameleri olağan dönem khk’lar gibi yetki kanununa dayanmıyordu. Çünkü bunun sebebi olağanüstü dönemde hızlı karar alabilmektir. Olağan dönem khk’ları gibi ohal kararnameleri de tıpkı kanunla eşit konumdadır. Ohal kararnameleri resmi gazetede yayımlandığı an meclis onayına sunulur. Meclisin onay vermek için bir süresi yoktur. OHAL kararnameleri yargı denetimine kapalıdır. TBMM’den onay alıp kanunlaşırsa AYM tarafından denetlenir.

2017 sonra ise cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve ohal cbk’ları cumhurbaşkanı tarafından çıkarılmaya başlandı. Tıpkı olağan cbk’lar gibi yetki kanununa dayanmıyor. Sert kuvvetler ayrılığının bir gereğidir. OHAL cbk’ları olağan cbk’lardan farklı olarak hiyerarşide kanunla eş basamaktadır. Resmi gazetede yayımlandığı an meclis onayına sunulurlar. 3 ay içinde meclis onay vermez ise ohal cbk’sı hükümsüz kalacaktır. Onay alırsa kanunlaşıp AYM denetimine tabi olacaktır. Fakat 3 aylık sürede yargı denetimi kapalıdır.

Anayasa Hukuku Notları -33