NİŞANLILIĞIN SONA ERME SONUÇLARI 

 • Hediyelerin İadesi 
 • Tazminat ( Maddi tazminat / Manevi tazminat ) 
 • Zamanaşımı : Nişanın sona ermesinden itibaren 1 sene

Genel Olarak : 

Nişanlılık evlilikle sona ermişse evlilik hükümleri uygulanmaya başlar.Nişanlılık ölüm ya da gaiplikle sona ererse hediyelerin geri verilmesi ve nişanlının serbest kalması sonuçları doğar.

Nişanlılığın evlenmeyle sona ermesi dışında diğer sona erme durumlarında hediyelerin geri verilmesi gerekir.

Nişanlının haksız olarak nişanı bozması maddi ve manevi tazminata yol açabilir.

MADDİ TAZMİNAT :  

Nişanlılardan birinin haklı sebep olmadan nişanı bozması ya da nişanın taraflardan birine yüklenen sebeple bozulursa kusurlu olan tazminat verir.

Tazminat istemeye hakkı olan tarafın anne ve babası ya da onlar gibi davrananlar da tazminat isteyebilir.

Nişanı haksız yere bozan ya da kusuru ile nişanın bozulmasına yol açan tarafa tazminat davası açabilir.

Davalı ölmüşse mirasçılarına dava açabilir.

ŞARTLARI : 

 • Bir tarafın nişanı bozmasında sebep diğer tarafın kusurlu davranışı teşkil ediliyorsa tazminat istenir.
 • Bir tarafın nişanı bozma sebebi kendi kusuruyla olmuşsa tazminat istenir.
 • Nişan bozulmasına neden olan haklı sebep kusura dayanmıyorsa tazminat yoktur.
 • Bir taraf haklı sebep yokken nişanı bozuyorsa tazminat istenir.

MANEVİ TAZMİNAT  

 • Tazminat isteyenin nişan bozulması nedeniyle kişilik hakkı zedelenmişse ve bu durumdan elem keder acı unsurları gerçekleşmişse manevi tazminat isteyebilir.
 • Sınırlı ehliyetsizler için yasal temsilci iznine gerek yoktur.
 • Manevi tazminat karşı taraf kabul etmedikçe devredilemez, mirasçılara geçemez.
 • Tazminat parayla olur.
 • Manevi tazminat nişanlılar arasındadır.Anne ve baba ya da onlar gibi davrananlar isteyemez.

HEDİYELERİN GERİ VERİLMESİ: 

 • Hediye nişanlılık dolayısıyla verilmiş olmalıdır.Başka nedenle verilen hediyeler talep edilemez.İspatı gereklidir.
 • Geri istenen hediye alışılmışın dışında olmalıdır.
 • Nişanlanma evlenme dışındaki sebeplerden dolayı sona ermelidir.
 • Geri vermeyi isteme hakkı nişanlılar,anne baba,anne baba gibi davranan kimseler için geçerlidir.
 • Hediye aynen duruyorsa aynen iadesi olur.Aynen durmuyorsa mislen ödenir.Ya da sebepsiz zenginleşme durumuna göre öder.

Mevzuat

Çakü Medeni

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir