nişanlılık

NİŞANLILIK

Nişanlılık,

Evlenmek isteyenlerin evlenmeden önce geçirmiş oldukları bir aşamadır.Nişanlanma,kadın ve erkeğin birbirlerine evlenme vaadinde bulundukları bir hukuki işlemdir.Bu işlem sonunda içine girilen duruma nişanlılık denir.

      Medeni Kanun’un tanımına göre nişanlanma evlenme vaadidir.

             NİŞANLANMANIN KURUCU UNSURLARI

1)Karşılıklı Evlenme Vaadi:Nişanlanmanın varlığı  iki tarafın birbirlerine karşılıklı evlenme vaadinde bulunmasına bağlıdır.Evlenme vaadi olan irade açıklaması sözle,yazıyla,davranışla yapılmış olabilir.Vaadi nişanlıların kendileri yapması gerekir.Nişanlanma bir şekle bağlı değildir.Temsil yoluyla nişanlanma olamaz.

2)Vaad Edenlerin Farklı Cinsiyetten Olması:Taraflar ileride evleneceği konusunda vaatte bulunduğu ve farklı cinsiyette insanlar evlenmeyeceği için aynı cinsiyetten olması gerekir.Taraflardan biri sonradan cinsiyet değştirirse nişanlılık geçersiz olur.

   NİŞANLANMA GEÇERLİLİK ŞARTLARI VE HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

Nişanlanmanın geçerliliği;tarafların ehil olmasına,evlenme vaadinin hukuk kurallarına,ahlaka aykırı ya da muvazaalı olmamasına ,evlenmenin imkansız olmamasına bağlıdır.

   1)Nişanlanma Ehliyetinin Kanunda Özel Olarak Düzenlenmemiş Olması:Tam ehliyetlilerin nişanlanma yapabilecekleri kesindir.Tam ehliyetsizlerin  yapacakları nişanlanmanın kesin hükümsüz olması MK 15’te yazmaktadır.Tam ehliyetsizler yasal temsilcileri aracılığıyla da nişanlanamaz.Sınırlı ehliyetsizlerin nişanlılık durumları MK 118 de açıklanmıştır.’’Nişanlanma,yasal temsilcilerin rızası olmadıkça küçüğü veya kısıtlıyı bağlamaz.’’

   2)Nişanlanmanın Emredici  Hukuk Kurallarına,Ahlak Ve Adaba Aykırı Olmaması Ve Evlenmenin İmkansız Olmaması:Evlenme engeli olan hısımlığı,akıl hastalığı,evlatlık ilişkisi,mevcut bir evlilik olması gibi durumlar nişanlanmanın emredici hukuk kurallarına,ahlak ve adaba aykırı olmaması ve evlenmenin imkansız olması durumuna  girmektedir.

   3)Muvazaalı (danışıklı) Nişanlanmalar:Gerçekte nişanlı olmadıkları halde  nişanlanmış olma durumunun açıklaması bu durumdur.

   4)İrade Beyanındaki Sakatlıklar

                         NİŞANLILIĞIN HÜKÜMLERİ

   1)Evlenmeyi Gerçekleştirme Yükümlülüğü

   2)Sadakat Yükümlülüğü

   3)Nişanlılığın Medeni Kanun Anlamında Yakın Sayılması

   4)Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Ve Manevi Tazminat İsteyebilme

   5)Tanıklıktan Ve Hakimlikten Kaçınma Hakkı

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir