Hacettepe Hukuk Fakültesi Hacettepe Medeni

Nişanlanma

Nişanlanma

MK.m.118Nişanlanma, evlenme vaadiyle olur. Nişanlanma, yasal temsilcilerinin rızası olmadıkça küçüğü veya kısıtlıyı bağlamaz.’

Nişanlanmanın Şartları

1)Ehliyet

-Tam ehliyetliler ve sınırlı ehliyetliler (yasal danışman onayı gereken durumlar arasında nişanlanma sayılmamış) nişanlanabilir.

-Tam ehliyetsizler nişanlanamaz.

-Sınırlı ehliyetsizler yasal temsilci rızasını almak zorunda. Rıza alma sonra veya öncesinde gerçekleşebilir.

2)Nişanlanma İradesi : Şekli bir şartı yoktur. Ör….Açık veya örtülü irade olabilir, tören vs. sembolik şartlar yoktur.

NOT: Evlenme asla şarta bağlı yapılamaz ancak nişanlanma şarta bağlı yapılabilir.

3)Nişanlanma Engelleri

-Akıl hastalığı

-Yakın hısımlık

-Önceki evlilik

Çifte Nişanlanma Durumu

Bir kişi mevcut bulunan nişanlılığını bozmadan ikinci bir nişanlanma gerçekleştirirse kural olarak yapılan ikinci nişanlanma ahlaka aykırı olduğu gerekçesiyle geçersiz kılınır. İstisna- İlk nişanlılık durumunu bozma iradesi ile yapılan ikinci bir nişanlanma durumu var ise bu durumda ikinciyi esas alıyor, birinciyi geçersiz kılıyoruz.

Nişanlanmadan Doğan Yükümlülükler

1)Evlenme Yükümlülüğü

      MK.m.119 ‘- Nişanlılık, evlenmeye zorlamak için dava hakkı vermez. Evlenmeden kaçınma hâli için öngörülen cayma tazminatı veya ceza şartı dava edilemez; ancak yapılan ödemeler de geri istenemez.’

2)Sadakat Yükümlülüğü

Nişanlanmadan Doğan Haklar

1)Tanıklıktan Kaçma

2)Hakimlikten Kaçma

3)Mal Rejimi Sözleşmesi Yapma

4)Haksız Fiil Failinden Tazminat Talep

Nişanlanmanın Sona Ermesi

-Evlenme

-Ölüm veya gaiplik

-Çifte nişanlanma

-Bozucu şartın gerçekleşmesi

-Kesin evlenme engelinin ortaya çıkması

-İmkansızlık

-Anlaşma

-Tek yanlı dönme

-İrade bozukluğu halleri : hata, hile, tehdit

Nişanlanmanın Sona Ermesinin Sonuçları

 1)Hediyelerin İadesi Davası

MK.m.122 ‘Nişanlılık evlenme dışındaki bir sebeple sona ererse, nişanlıların birbirlerine veya ana ve babanın ya da onlar gibi davrananların, diğer nişanlıya vermiş oldukları alışılmışın dışındaki hediyeler, verenler tarafından geri istenebilir. Hediye aynen veya mislen geri verilemiyorsa, sebepsiz zenginleşme hükümleri uygulanır.’

-Sadece nişanlıya açılır, maddede belirtilen kişiler tarafından açılabilir.

-‘Alışılmışın dışındaki hediyeler’ yorumu hakime aittir. Yöresel örf ve adetlere ardından malın maddi değerine bakılır.

-Tükenebilir bir mal istenebilir olamaz. Ör…Un vs.

NOT: Kişinin kusuru hediyelerin istenmesi davasında söz konusu değildir. Nişanın bozulmasına sebep olan kusuru işleyen taraf hediyelerini yine de isteme hakkına sahiptir.

NOT: Üçüncü kişilerin de verilen hediyeler konusunda dava hakkı vardır ancak MK.m.122 dayanarak açılamaz. MK.m.122 de dava tarafları belirlenmiştir. Üçüncü kişiler sebepsiz zenginleşmeye dayanarak dava yoluna gidebilirler.

2)Maddi Tazminat Davası

MK.m.120 ‘Nişanlılardan biri haklı bir sebep olmaksızın nişanı bozduğu veya nişan taraflardan birine yükletilebilen bir sebeple bozulduğu takdirde; kusuru olan taraf, diğerine dürüstlük kuralları çerçevesinde ve evlenme amacıyla yaptığı harcamalar ve katlandığı maddî fedakârlıklar karşılığında uygun bir tazminat vermekle yükümlüdür. Aynı kural nişan giderleri hakkında da uygulanır. Tazminat istemeye hakkı olan tarafın ana ve babası veya onlar gibi davranan kimseler de, aynı koşullar altında yaptıkları harcamalar için uygun bir tazminat isteyebilirler.’

-Nişanın bozulmuş olması gerekir.

-Kusurlu taraf tarafından ödenir.

-Hakimin takdir yetkisi vardır.

3)Manevi Tazminat Davası

MK.m.121 ‘- Nişanın bozulması yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.’

-Nişan bozulmuştur.

-Hakimin takdir yetkisi.

-Mutlaka para olarak ödenir.

SADECE NİŞANLI TARAFINDAN AÇILABİLİR.!!

Zamanaşımı

MK.m.123 ‘- Nişanlılığın sona ermesinden doğan dava hakları, sona ermenin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.’

. 1. Sınıf Derslerine Yönelik Notlarımız İçin Tıklayın

Bir Cevap Yazın

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)
%d blogcu bunu beğendi: