NETİCE

Netice, hareketin dış dünyada meydana getirdiği değişikliktir. Ancak dış dünyada gerçekleşen her değişiklik netice değildir, sadece kanundaki tanımda unsur olarak yer alan değişiklik neticedir. Suçun kanuni tanımında bir netice sayılmamışsa hareketin gerçekleştiği an suç tamamlanmış sayılır.

SIRF HAREKET SUÇLARI (NETİCESİZ SUÇLAR)

Suçun meydana gelmesi için kanunda tanımı yapılan hareketin gerçekleşmesi yeterlidir. Hareket tamamlandığı an suç tamamlanmış sayılır. Örnek olarak hakaret, hırsızlık, iftira ve yağma suçları örnek verilebilir.

Hakaret

TCK madde 125- (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden (…) (1) veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

  Hırsızlık

 Madde 141- (1) Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

NETİCELİ SUÇLAR

Suçun meydana gelmesi için hareketten zaman ve mekan olarak ayrılmış bir neticenin meydana gelmesi gereklidir. Bu suçlarda kanunda tanımlanan hareketin yapılması yeterli gelmez bir de yine kanunda tanımlanmış olan neticenin gerçekleşmesi şartı aranır.

Örnek olarak kasten öldürme suçunda hareket meydana geldikten sonra bu suçun işlenmesi için bir de ölüm neticesinin gerçekleşmiş olması şartı aranır. Netice meydana gelmezse fail bu suçtan suçlanamaz. Sadece kasten öldürmeye teşebbüsten yargılanır.

Kasten öldürme

  Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır

TCK

İÜHF CEZA GENEL

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir