-18. Yüzyılda, Aydınlanma Çağında yaşamış.

-Düşünceleri yaşamı boyunca değişmiş;

İlk olarak insanın toplumsal kurumları değiştirebileceğini savunmuş,

Sonra, toplumsal kurumların oluşumunda baş belirleyicinin çevre olduğunu düşünmüş

Daha sonra, tarihsel geleneksel kurumların değiştirilemeyeceği tutucu görüşe kaymıştır.

-Yasaların ruhunu (özünü) araştırır.

Bu konuda çevresel etmenler üzerinde durur.

Çevresel etmenlerle birlikte din, gelenek, ekonomi gibi ögelerin de yasaların oluşumunda etkili olduğunu savunur.

->Yasalar; ülkenin coğrafi konumuna, iklimine, toprağın niteliğine, engebesine, halkın dinine, örf ve adetlerin, eğilimlerine uygun olmalıdır. Bunların tümü birlikte ‘yasaların ruhu’nu meydana getirir.

-Böyle bir kuramdan iki sonuç çıkar:

1. Evrensel bir en iyi yönetim biçiminden söz edilemez.

2- Herhangi bir ülkedeki geleneksel yasalar, kurumlar, geleneksel yönetim biçimi, o ülkenin koşullarına en uygun olanlardır.

(Bu sonuç Montesquieu’nun tutucu kişiliği ile ilişkilendirilebilir.

->Geleneksel yasalar, kurumlar bir ülkenin özel koşullarına en uygun biçimlerse, onlar üzerinde yapılacak herhangi bir devrimci değişiklik olumlu sonuçlar vermeyecektir.

->Yasa koyucunun gelenek ve göreneklere olabildiğince uygun yasalar koyması gerektiğini söylemiş; yasaları, gelenek ve göreneklerin dile getirilmiş biçimleri olarak görmüştür.

-Başlıca üç yönetim biçimi var demiştir:

>Cumhuriyet.              >Monarşi                  >Despotluk

->Cumhuriyet: Monarkın bulunmadığı, demokrasi-aristokrasi karışımı yönetim biçimi.

->Monarşi: Monarşi ile meşruti monarşiyi amaçlar. Kralla halk arasında aracı kurumlar bulunur.

->Despotluk: Mutlak monarşi. Kralla halk arasında aracı kurumlar yok. Kral yasalarla bağlı değil.

Bu üç yönetim biçiminin her birinde ayrı bir ilkeden söz eder:

Cumhuriyet: Uyrukların siyasal erdemi / kamu ruhu

Monarşi: Savaşçılar sınıfının onur duygusu

Despotluk: Uyrukların korkuları / köle ruhlu oluşları

->Cumhuriyet coğrafi olarak küçük, monarşi orta büyüklükte, despotluk büyük ülkelerde görülür.

->Montesquieu güçler ayrılığını da savunmuştur.

Genel Kamu Notları -6