.ANAYASA m.76/1 ‘ Onsekiz yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir. 30 En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, askerlikle ilişiği olanlar, kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, Resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemezler.’

. TBMM seçimleri seçim döneminin sona ermesiyle, meclisin erken seçim kararı almasıyla, seçimlerin Cumhurbaşkanınca yenilenmesi durumunda ve genel seçimlere 1 yıl ve daha az süre kalmışken CB makamının boşalması halinde yenilenir.

.Öncelikle her ile 1 milletvekili verilir. Milletvekili sayısı 18’e kadar olan iller bir seçim çevresini oluşturur. Bu sayı 19-35 arası olan iller iki seçim çevresini oluşturur. Son olarak da 35 üstü olan iller üç seçim çevresini oluşturur.

.Eğer olağan dönemde savaş yoksa seçimlerin geriye bırakılması olanaksızdır.

.Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde yapılacak seçimlere uygulanmaz.

.1982 Anayasından beri milletvekili seçilme yaşı sürekli düşürülmüştür.

.Milletvekili adayları bağımsız ve partili olmak üzere ikiye ayrılır. Bağımsız aday olmak isteyenler ya kendi istekleriyle ya da belli sayıdaki seçmenin yazılı önerisi ile olabilir. Seçim sonucunda seçilemeyen bağımsız adayların  emanete alınan parası hazineye aktarılır. Siyasi partiden aday olanlar önseçim ya da parti organlarınca belirlenme yöntemlerinden biriyle seçilir. Partiler, adaylarını parti merkezi tarafında, partili delegeler tarafından, parti üyelerinin tamamı tarafından olmak üzere üç yöntemle belirlenebilir.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir