-Özgürlükçüdür.

-18. Yüzyılda sadece 4 yıl yaşamış da olsa ilerici nitelikli düşünceleri sayesinde Aydınlanma Çağı düşünür sayılır.

-İngiliz İç Savaşında Parlamentocuların (Cumhuriyetçiler) yanında yer almıştır.

-İngiliz burjuvazisinin görüşlerini dile getirir, sistemleştirir.

-Metodu: Ampirizm (görgücülük)

-Bilgilerin kaynağı deneyimlerdir.

-İnsan zihni doğduğunda boş bir levha (tabula rasa) gibidir. İnsanlar yaşlandıkça tecrübelerini bu levhaya kaydederler.

-İnsanlar tecrübeleri doğrultusunda acıdan kaçar, haz veren şeye koşar.

-Locke’a göre doğa durumunda insanlar eşit ve özgürdür.

-Doğa durumunda her bireyin Tanrı tarafından bahşedilmiş, devredilemez, elden alınamaz hakları vardı. Bunlar: hayat, özgürlük ve mülkiyet hakları. Bunlara ‘genel mülkiyet’ demiş.

(Yaşam hakkını da mülkiyet saymış)

-Doğa durumunda ‘doğal yasa’ egemenlik sürmekteydi.

-Doğa yasası=>akıl

-Doğa yasasını çiğneyen kişiyi, zarar gören kişi yargılayıp cezalandırabilir.

>Zarar görenin hem davacı hem de yargıç olması adalete uygun değildir.

-Yetkili bir ortak yargıcın olmaması en küçük haksızlıkta bile insanları savaş durumuna getirebilir. Bu da güvensizliğe yol açar.

-‘Bu savaş durumundan kurtulmak, insanların doğa durumunu bırakarak topluma girmelerinin başlıca nedenidir.’

-Devlet insan haklarını ihlal edemez çünkü bunlar devletten önce de vardı.

-İnsanların devlette birleşmelerinin amacı: canlarının, özgürlüklerinin ve mallarının korunması.

-Yönetim, yönetilenlerin sözleşmeden önce de sahip oldukları yaşam, özgürlük ve mülkiyet doğal haklarını çiğnerse sözleşmeyi bozmuş olur. Halkın ‘devrim hakkı’ doğar.

-Locke, anayasal monarşiyi (meşruti monarşi) uygar toplum sayar, mutlak monarşiyi saymaz.

-Kadınları ve çocukları vatandaşlık hakları dışında bırakır.

-Locke’a göre devletten gelen 3 tehlike vardır:

 1- Yasama erkine sahiplerin yürütmeyi de ele geçirmesi

 2- Yasaları yapan ve uygulayanların, kendilerini yasalara uyma zorunluluğu altında görmemeleri

 3- Bu kişilerin kendilerine özel yasa yapmaları

->Locke, bu tehlikelerin önlenmesi için kuvvetler ayrılığını, yani yasaları yapanlar ile uygulayanların farklı kimseler olması gerektiğini düşünür.

Genel Kamu Notları -4