Kurucu iktidar : anayasa yapma ve değiştirme iktidarıdır. İki başlığa ayrılır:
a. Asli kurucu iktidar :
• mevcut anayasayı hiçe sayarak sıfırdan yeni bir anayasa yapma iktidarıdır.
• Genellikle devrim ve hükümet darbesi ile meydana gelmektedir.

b. Tali kurucu iktidar : mevcut anayasaya bağlı değişiklik yapma iktidarıdır.

Kurulmuş iktidar : kurucu iktidarın yaptığı anyasayı uygular.

KURUCU İKTİDAR
• Kurucu iktidar yetkisini egemenlikten alır. Bizim ülkemizde egemenlik millete aittir.
Bu yetkiyi mevcut anayasa kısıtlayamaz.
• Kurucu meclise bu yetki, var olan anayasa veya referandum yolu ile verilebilir.

• Kurucu iktidarın hukukiliği problemi iki farklı başlık altında yorumlanmaktadır:

a. Normatif Pozitivizm

Bir üst norma göre yapılması hukukiliğini belirler.

Anayasanın yapımı her zaman hukuk dışıdır.

Hukuk düzeni ve devlet aynıdır.

Yeni anayasa yeni devlet demektir

Sadece mevcut anayasaya bağlı olarak anayasada değişiklik yapılabilir.

b. İradeci Pozitivizm

Egemenin geçerli iradesi hukukiliği belirler.

Mevcut anayasaya uygunluk tek ölçü değildir.

Devletin ilk oluşumu hukuk dışıdır.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir