İdare Hukuku İÜHF 2. Sınıf Uncategorized

Köy

Köy, Belediye teşkilatına sahip olmayan ve nüfusu 2000 kişinin altında olan, yöre halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamakla görevli bulunan, ortak veya özel ayni vasıtalara sahip olan ve karar organları halk tarafından seçilen kamu tüzel kişisidir.

İhtiyar Meclisi

Köyün karar organı olan ihtiyar meclisi 2972 sayılı kanuna göre köydeki seçmenler tarafından seçilen üyeler ile atanmış/doğal/tabii üyelerden oluşur. İhtiyar meclisine muhtar başkanlık eder. Meclis seçimleri çoğunluk sistemine göre yapılmaktadır. Doğal üyeler hariç olmak üzere köy ihtiyar meclisi üye sayısı yedeklerinden de getirilmesinden sonra yarıya düşerse o köyde ihtiyar meclisi üyeliği seçimi yapılır.

Meclis haftada en az bir kere toplanır. meclisi muhtar toplantıya çağırır çağırmadığı veya meclisin toplantı günü olmayan tarihlerde meclis muhtara haber vererek kendi isteği ile de toplanabilir.

Derneği

Köy derneği köyde yaşayan kadın erkek bütün seçmenlerin oluşturduğu kuruldur. Bu özelliği ile doğrudan demokrasi örmeği gösterir. Muhtarı seçer. İhtiyar meclisi üyelerini seçer. Köyün isteğe bağlı işlerini zorunlu hale getirme amacıyla karar alır.

Muhtar

Köy muhtarı köyün başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Aynı zamanda köy muhtarı devlet memurudur. Köy ihtiyar meclisine başkanlık eder. Köydeki seçmenler tarafından beş yıllığına seçilir.

Muhtar hem devlet işlerini hem de köyün işlerini yapar. Muhtarın köylünün faydasına olmayan kararlarını vali veya kaymakam bozabilir fakat muhtar yerine karar alamaz. karar yine köylü tarafından verilir.

Seçilme yeterliliğini kaybeden muhtarın görevine yetkili il veya ilçede idare kurulu kararı ile son verilir. bu karara karşı ise tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içerisinde yetkili idare mahkemesine iptal davası açılabilir. idare mahkemesinin kararına karşı da 30 gün içerisinde Danıştay 8. Dairesine temyiz istemiyle başvurulabilir.

Bir Cevap Yazın

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)
%d blogcu bunu beğendi: