Kıtlık Kanunu ve İktisat İlmi

İnsanların sahip olmayı arzuladıkları şeylere ihtiyaç (gereksinme) denebilir. İnsan ihtiyaçları
sonsuzdur fakat kaynaklar sınırlıdır. İhtiyaçlar ile kaynaklar arasındaki dengesizlik durumuna “Kıtlık
Kanunu” (Nedret kanunu) denebilir.


Kaynaklar; emek (işgücü), doğal kaynaklar (edilebilir topraklar, yeraltı ve yerüstü zenginlikler) ve
sermaye (üretim araçları) olmak üzere üçe ayrılır. Bu kaynaklara ise ekonomide mal ve hizmetlerin
sınırlı kalmasına sebep olduğu için “Kıt Kaynaklar” denir.


Bedel ödenerek sahip olunan mallar kıtır bu mallara “Ekonomik Mallar” denir. Ekonomik malların
değeri fiyat ile ölçülür.
Kıt olmayan gereksinime duyulan miktardan fazla olan mallara “Serbest Mal” denir. Serbest malların
bir fiyatı yoktur. Serbest mallara örnek olarak; hava, güneş ışığı verilebilir.
İktisat biliminin ortaya çıkış nedeni kaynakların kıt olmasıdır. İktisat sınırlı kaynaklarla sınırsız
gereksinimlerin karşılama sorunu ile karşı karşıya olan bir kişinin ya da toplumun tatmin düzeyini en
yükseğe eriştirmenin yollarını inceleyen bilim dalıdır.


İktisat Bilimi


• Kıtlık biçimidir.
• Tercih biçimidir.
• Ulusal ve uluslararası bazda ticaretin incelenmelidir.
• Para, bankacılık, servet ve sermayenin incelenmesidir.
• Sosyal bir bilimdir.
• Analitiktir.
• İnsan davranışlarının sadece iktisadi yönünü inceler.
• Malların tüketimi ile olduğu kadar üretimi e dağıtımıyla da ilgilenir.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir