Kitlelerin Aldatılışı Olarak Aydınlanma

Günümüzde kültür her şeye benzerlikler veriyor. Filmler, radyo ve dergiler bir sistem oluşturuyor. Günümüzde filmler ve radyo sanat eseri gibi görünmek zorunda değil. Kasıtlı olarak yarattıkları saçmalığı meşrulaştırmak için ideoloji olarak herhangi bir işten farklı olmadıkları gerçeğini kullanırlar. Kendilerine endüstri diyorlar ve genel müdür gelir rakamlarını açıklandığında, insanlar artık anlık ürünlerin sosyal gerekliliğinden şüphe duymuyorlar. Şimdilik, kültür endüstrisi standartlaştırılmış teknoloji ve seri üretimden oluşuyor.

 Örneğin, A ve B filmleri arasındaki veya farklı fiyatlara sahip dergilerdeki hikayeler arasındaki keskin ayrım, gerçek farklılıkları yansıtmak için değil, yalnızca tüketicileri sınıflandırmak, düzenlemek ve kaydetmek içindir.  Ayrımlar zihinlere kazınır ve yaygınlaştırılır

Taraftarlar tarafından tartışılan “avantajlar” ve “dezavantajlar” sadece rekabet ve seçim olanağı yanılsamasını sürekli kılmaya yarar

Kültür endüstrisinde bütçeye göre belirlenen değer farkının gerçek fark ve nihai ürünün anlamı ile ilgisi yoktur. Tüm dünya kültür endüstrisi tarafından filtrelenmiştir. Bu film, insanların günlük algı dünyasını yeniden üretmeyi amaçladığından, dışarıda sokaklarda izlediği filmin devamı niteliğindedir. Filmleri film olarak gören izleyicilerin tanıdık deneyimleri, yapımcıya göre bir kural haline geldi. Üretim teknolojisi, deneyim nesnesini ne kadar yoğun ve boşluksuz kopyalayabilirse, dış dünyanın büyük ekranda görüntülenen içeriğin sürekli bir devamı olduğu yanılsamasını üretmek o kadar kolay olur. Bu akıma göre hayat, sesli filmlerden ayrılmamalıdır.

Özel kültürel tekel egemenliği altında, “tiranlık bedeni özgürleştirir ve ruha yönelik saldırılarını yönlendirir. Yönetici artık” Benim gibi düşünmeli veya ölmelisin “demiyor. Diyor ki: “Benim gibi düşünmemekte özgürsün; canın, malın, her şey seninle kalacak, ama artık aramızda yabancı olacaksın.” Uyum sağlamayan herkes, ekonomik yoksunluğa mahkûm edilir.

Kültür endüstrisi vaatlerle tüketicileri aldatmaya devam ediyor

Günümüzde kültür ve eğlencenin bütünleşmesi sadece Kültürel bozulma nedeniyle değil, eğlencenin zorlayıcı entelektüelleşmesi nedeniyle oldu

Konumunun sağlamlaşması ile kültür endüstrisi tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayabilir. Bu gereksinimleri oluşturup, yönetip, kontrol edip ve hatta eğlenceyi bitirebilir.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir