Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi

Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi

İHMALİ DAVRANIŞLA KASTEN ÖLDÜRME (TCK m.83)

Yükümlülük ihmalinin icrai davranışa eşdeğer olması gerekir. Bunun için :

  1. Kanuni düzenlemelerden veya sözleşmeden kaynaklanan yükümlülük (TCK m.83/2-a)
  2. Önceki tehlikeli eylemden doğan yükümlülük (TCK m.83/2-b)

Yükümlülük Kaynakları : Kanun

Soyut bir ahlaki yükümlülük yetmez, hukuki yükümlülük gerekir.

Neticeyi önleme yükümlülüğü, bazı durumlarda koruma & gözetim yükümlülüğüne dayanmaktadır.

Kaynağı önce kanundur. — ör: velayet – ana baba (TMK m.335 vd.)

Yükümlülük Kaynakları : Sözleşme

Koruma & gözetim yükümlülüğü iradi biçimde üstlenilebilir. Sözleşmenin yazılı olması gerekmez.

Yükümlülük Kaynakları : Öngelen Tehlikeli Fiil

Failin önceden gerçekleştirdiği davranış, başkalarının yaşamı ile ilgili tehlike oluşturmamışsa..

Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi

Yaptırım

Cezada indirim yapılmayabilir.

Ağırlaştırılmış müebbet ——> 20-25 Yıl

Müebbet ——> 15-20 Yıl

Diğer ——> 10-15 Yıl

Suçun Özel Görünüş Biçimleri

Teşebbüs: Tartışmalıdır.

İştirak: Müşterek failler bakımından her failin sonucu önleme yükümlülüğü bulunmalıdır. Azmettiren ve yardım eden için bu şart aranmaz.

İçtima: Zincirleme suç hükümleri uygulanmaz. (TCK m.43/3)

Muhakeme

Soruşturma ve kovuşturma re’sen yapılır.

Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi

https://www.mevzuat.gov.tr/

https://www.hukuknotum.net/category/ceza-ozel/

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir