KASTEN ÖLDÜRMENİN İHMALİ DAVRANIŞLA İŞLENMESİ

Madde 83- (1) Kişinin yükümlü olduğu belli bir icrai davranışı gerçekleştirmemesi dolayısıyla meydana gelen ölüm neticesinden sorumlu tutulabilmesi için, bu neticenin oluşumuna sebebiyet veren yükümlülük ihmalinin icrai davranışa eşdeğer olması gerekir.

(2) İhmali ve icrai davranışın eşdeğer kabul edilebilmesi için, kişinin;

a) Belli bir icrai davranışta bulunmak hususunda kanuni düzenlemelerden veya sözleşmeden kaynaklanan bir yükümlülüğünün bulunması,

b) Önceden gerçekleştirdiği davranışın başkalarının hayatı ile ilgili olarak tehlikeli bir durum oluşturması, Gerekir.

(3) Belli bir yükümlülüğün ihmali ile ölüme neden olan kişi hakkında, temel ceza olarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine yirmi yıldan yirmi beş yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine on beş yıldan yirmi yıla kadar, diğer hallerde ise on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunabileceği gibi, cezada indirim de yapılmayabilir.

EŞDEĞERLİLİK VE GARANTÖRLÜĞÜN KOŞULLARI

Kişinin yükümlü olduğu belli bir icrai davranışı gerçekleştirmemesi dolayısıyla meydana gelen ölüm neticesinden sorumlu tutulabilmesi için bu neticenin oluşumuna sebebiyet veren yükümlülük ihmalinin icrai davranışa eşdeğer olması gerekir.

İhmali ve icrai davranışın eşdeğer kabul edilmesi için kişinin;

  1. Belli bir icrai davranışta bulunmak hususunda kanuni düzenlemelerden veya sözleşmeden kaynaklanan bir yükümlülüğü bulunması

ÖR: TCK m.93’e göre kişilerin yardım ve bildirme yükümlülüğü bulunur. Bu noktada ölmek üzere olan bir kişi görüldüğünde eğer bir garantörlük yoksa veya bu ölüme kasten icrai bir hareketle katılmamış olunsa bile bu yükümlülük gereği kişinin yardım etmesi veya yardım edecek birine bildirmesi gerekir.

Kanun ifadesinden şekli anlamda kanun mu anlamak gerekir yoksa maddi anlamda bir kanunu mu anlamak gerekir? Bu noktada şekli anlamda bir kanun anlayışı benimsenmelidir.

  • Önceden gerçekleşen davranışın başkalarının hayatı ile ilgili olarak tehlikeli bir durum oluşturması gerekir.

Kasten öldürmenin nitelikli halleri ihmali şekilde işlenmesine de uygulanır mı?

Bu konuda iki görüş bulunmaktadır birinci görüşe göre kanunilik ilkesi gereği kanunda ayrıca nitelikli hal belirlenmediği için uygulanamaz. İkinci görüşe göre ise (kürsü görüşü ile ortak ve sınavda çıktığında da bu şekilde uygulanması gerekiyor), hükümde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine ifadesi geçtiği için

İÜHF CEZA ÖZEL

TCK MEVZUAT

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir