KARMA YÖNETİM FİKRİNİ SAVUNANLAR

POLYBIOS

·         “Evrensel Tarih” isimli eseri yazmıştır. Roma Anayasa düzenini incelediği bu eserde yönetim şekillerini tıpkı Aristoteles gibi altıya ayırmıştır: iyi olanlar; krallık, aristokrasi, demokrasi Kötü olanlar: demagoji, oligarşi, monarşi-tirani.

·         Güç sahibi olanlar güçsüzlere baskın gelir. Yani iktidar güçten gelir.

·         Yönetim biçimleri zaman içinde birbirini takip eder. Her biri sırayla tarihte yer alır ve bu düzen tekrar tekrar işler.

·         Ona göre devlet, siyasal güçlerin dengesine bağlıdır.

·         Karma yönetim, yönetim biçimleri arasında en iyi olandır. Demokrasi, aristokrasi, monarşinin bileşenleri bir arada yer alır. Üç biçim birbirini destekler, kötü taraflarını bastırır.

·         Polybios; bu denge fikirleriyle Montesquieu ve Amerikan Anayasa yapıcılarına öncü olmuştur.

CICERON

·         Antik Yunan düşüncelerini ileri taşıyarak İmparatorluk dönemine taşımıştır.

·         Stoacı düşünceyi benimsemiştir.

·         Kanunların kaynağı tabiat ve insan aklıdır. Akıl, Tanrı’nın insanda yansıması olan kuvvettir. Bu sebeple doğal hukuk çok önemlidir. İnsanların yaptığı yasaların doğal yasalara uyumlu olması gerekir.  

·         Halk ile devlet birleşmiştir. Halk öylesine bir insan topluluğu değildir. Ortak bir faydada ve hukuki anlamda birleşmiş insan grubudur.

·         Yönetimleri iyi ve kötü şeklinde ayırır. İyi olanlar krallık, demokrasi ve aristokrasidir. Ancak her yönetim bozulmaya müsaittir. Bu sebeple her yönetimde bozulmayacak ögeler seçilip ortak bir anayasa oluşturulmalıdır.

·         Kralvari bir otoritenin varlığına, seçilmiş bir grubun elinde gücün bulunmasına, bazı meselelerde halkın isteğinin alınmasına göz yummuştur.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir