KAMULAŞTIRMA

-İdarenin kamu hizmetini yerine getirebilmek amacıyla özel hukuk kişisinin mülkiyetindeki taşınmaza ihtiyaç duyması durumunda o mal kamulaştırılır.

-Bir idarenin başka bir idarenin taşınmazını kamulaştırması mümkün değildir. Yok hükmündedir.

-Kamulaştırmayı ancak devlet veya diğer kamu tüzel kişileri yapabilir.

-Kamulaştırma kamu gücü kullanılarak tek taraflı idari işlem yoluyla yapılır. Özel hukuk kişisinin rızası aranmaz.

-Ancak kamu yararı amacıyla yapılabilir.

-Kanuna dayanılarak yapılır.

-Kural olarak taşınmazın değeri peşin olarak ödenir. Taksitle ödenmesi de mümkündür.

-Bedel nakden ödenir. Trampa yoluyla kamulaştırma bu kuralın istisnasıdır.

KAMULAŞTIRMA BENZERİ KAVRAMLAR

A. Devletleştirme (Millileştirme)

-Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler kamu yararının zorunlu kıldığı durumlarda devletleştirilebilir.

B. İstimval (Rekizisyon)

-İdarenin olağanüstü dönemlerde ihtiyaç duyduğu taşınır malları kamu gücü ile elde etmesidir.

C. Geçici (Muvakkat) İşgal

-Bir bayındırlık hizmeti görülürken ihtiyaç duyulan taş, kum, çakıl gibi maddeleri çıkarmak veya bazı araç gereçleri koyabilmek için idarenin geçici olarak bir taşınmaza el atmasıdır.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir