İstanbul Üniversitesi Kısmi Çalışma Programı

İstanbul Üniversitesi Kısmi Çalışma Programı İstanbul Üniversitesi, 2021-2022 eğitim öğretim yılında Kısmi Zamanlı Çalışma Programı kapsamında üniversitede öğrenim gören öğrencilerin üniversite birimlerinde kısmi zamanlı olarak çalışması için başvuru alacaktır.

İstanbul Üniversitesi Kısmi Çalışma Programı

Kısmi Zamanlı Çalışma Programı
Üniversite tarafından yapılan açıklamada, başvuru şartlarını taşımayan öğrencilerin başvurularının geçersiz sayılacağını açıklandı.

Başvuru Şartları:

 • Tezsiz yüksek lisans ve özel öğrenci harç olmak üzere, İstanbul Ünverstesi’ne kayıtlı öğrenci olmak,
 • Disiplin cezası almamış olmak (belgelendirilecektir),
 • Kayıt donduran öğrenci veya yabancı uyruklu öğrenci olmamak,
 • Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak,
 • Ön lisans ve lisans öğrenciler için not ortalaması en az 2.00, yüksek lisans ve doktora öğrenciler için not ortalaması en az 2.50 olmak (Hazırlık, 1.sınıf, yatay ve dikey geçiş öğrencilerin not ortalaması değerlendirme 1 nci yarıyıl sonunda yapılır. Not ortalaması en az 2.00 olmayan öğrenclerin çalışma sözleşmeler feshedilir),
 • Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,
 • Yetm maaşı ve nafaka harç, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak,
 • Daha önce sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak, (2) Deprem ve sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrenciler için sadece normal eğtim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak şartları aranır. 

Başvuru Yapamayacaklar:

 • Ara sınıf öğrencileri için Genel Not Ortalaması 2.00’ın altında olan
 • Normal eğitim-öğretim süresini aşan
 • Daha önceden süreç içerisinde 4 yıllık öğrenim süresi olan bölüm öğrencileri için 4 yarıyıl (2 yıl), 5 yıllıklar için 5 yarıyıl, 6 yıllıklar için ise 6 yarıyıl (3 yıl) çalışma hakkını dolduran
 • Disiplin cezası almış olan
 • Kayıt donduran veya yabancı uyruklu olan
 • Yetim maaşı ve nafaka hariç, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olan
 • Daha önce sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmiş olan, öğrenciler KZÖ Programına başvuramazlar.

KZÖ Başvurusu için Son Tarih

01 Ekim 2021’dir.

KZÖ Başvurusu Nasıl Yapılır?

Öğrenciler başvurularını 01.10.2021-16.00’a kadar  http://aksis.istanbul.edu.tr adresinden yayın yapan İstanbul Üniversitesi Akademik Kayıt Sistemi (AKSİS) içerisindeki “Başvuru” Modülü üzerinden mevcut kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak şahsen yapacaklardır. Başvuru sırasında verilen bilgiler devlet kurumları üzerinden teyit edileceği gibi, mülakat sırasında da bilgilere dair belgeler üzerinden kontrol edilecektir. KZÖ Çalışma Programına başvuran öğrencilerin girdikleri bilgilerin, asılsız çıkması halinde başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için TIKLAYINIZ

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir