FAİLLİK TÜRLERİ

FARABİ’NİN GÖRÜŞLERİ

·         İnsanların toplum içinde yaşamaya ihtiyaçları vardır. Bu nedenle devlet oluşumu doğaldır.

·         En önemli amaç mutluluktur. Mutluluk anlayışı ise İslam’a uygun bir birey olmaktan geçer.

·         İnsanlara doğru yolu ancak iyi bir yönetici gösterir.

·         Farabi’ye göre iki çeşit toplum vardır: tam toplumlar ve eksik toplumlar. Mutluluk ilkesini gerçekleştirebilenler tam, gerçekleştiremeyenler eksik toplumlardır.

·         Tam toplumları da erdemli ve erdemsiz olarak sınıflandırır. Ölçüt mutluluğu sağlayacak şekilde yardımlaşmanın yapılıp yapılmadığıdır.

·         Devlet tıpkı insan gibi organlardan oluşan canlı bir varlıktır. Bu organlar arasında eşitlik değil statü farkı vardır.

·         Monarşi ideal devlet anlayışıdır. Fakat birden fazla kişinin yönetimine de karşı değildir.

İBN HALDUN’UN GÖRÜŞLERİ

·         İnsanlar toplumla yaşamak zorundadırlar.

·         Bunun sebebi ekonomi ve güvenlik problemidir.

·         Toplumu kontrol edecek bir güce ihtiyaç vardır. Bu da Devlet olarak ortaya çıkar.

·         Toplumu göçebe ve yerleşik olarak sınıflandırır.

·         Göçebe toplumlarda başkan, yerleşik toplumlarda devlet vardır.

·         Göçebe toplumlarda düzen önceden beri var olan kurallarla aşiretler ve kabileler arasında sağlanır.

·         Yaptırımsız devlet olamayacağını ifade eder

·         Devleti canlıya benzettiğine göre ölümü de kaçınılmazdır. Devletin yıkılma sebebi hükümdarın ve devlet adamlarının kendi zevklerine düşüp devleti boşvermesidir.

·         Monarşi en uygun yönetim şeklidir. Ama kesinlikle olmak zorunda değildir.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir