-Hukuki niteliği, biçimsel bakımdan bir fermandır.

-Konuşma dilinde, padişahın ağzından yazılmıştır, jargon yine yoktur.

-Eğer bir siyasi iktidar karşı taraf tarafından değil de kendi kendini sınırlandırıyorsa buna ‘’oto sınırlandırma’’ denir. Bu metin oto sınırlandırmanın tipik bir örneğidir.

-Kanun önünde eşitlik ile laiklik ilkesinin temeli atılmıştır.

-Vergide ve askerlikte adalet sağlanacaktır.

-Yasaların yapımında tek yetkili padişah ama bazı kurulların görüşünü alarak yapacak. Fakat bu kurulların görüşü bağlayıcı değil.

-Yasa dışı nedenlerle kimse cezalandırılamaz. (Suç ve cezanın kanuniliği ilkesinin temeli atılmıştır.)

-Açık ve adil yargılama yapılacaktır.

-Şeref ve haysiyete dokunulamaz.

-Mal güvenliği sağlanacaktır.

-Harcamalar denetlenecektir.

! Sened-i İttifaktan ayıran en önemli unsur, padişah bu belgeye bağlı kalacağına dair yemin ediyor.

GHH üç özelliği: Ferman, oto sınırlama, yemin.

1856 ISLAHAT FERMANI

-Gayrimüslimlere yönelik ciddi imkanlar tanınmış.

-Kiliselerin topladığı vergiler kaldırıldı.

-Müslüman olmayanların davalarına karma mahkemelerde bakılması.

-Kişilerin din ve mezhebi yönünden aşağılanmaması gerektiği.

-İslamdan çıkmanın idamla cezalandırılmaması.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir