İmparatorluk Dönemi

İmparatorluk dönemi ilk ve son olarak ikiye ayrılık çünkü ikisi de imparatorluk olsa bile çok farklıdır ilk imparatorluk döneminde cumhuriyetin bazı kurumları hala çalışırken son imparatorluk döneminde tamamen farklılaşmıştır.

İlk imparatorluk dönemi :

 Bu dönemde consul,  princeps olarak ifade ediliyor. Artık iki consul yerine tek princeps var. Octavianus veto edilmek istemiyor. Roma hazinesi bu dönemde Octavianus tarafından Octavianus’a bağlanıyor.  

Son imparatorluk dönemi:

 Praetorluk makamı tamamen ortandan kaldırıldı. İmparator eli hukukta tamamen hakim hale geldi.

Hukuk kaynakları, imparator emirnameleri ve imparator adına karar verme imtiyazıdır.

Son imparatorluk döneminde imparator Justinianus tarafından altı yılda tamamlanan kanunlaştırma hareketidir.  

Roma tarihin bilinen son kanunlaştırmasıdır.

Justinianus üç alanda birlik olsun istedi ; askeri, hukuki ve dini

  Hukuk alanında birlik, Corpus Iuris Civilis:

Justinianus avukat, memur, ve profesörlerden oluşan bir kurulla imparator emirnamelerinin toplanmasını (codex), klasik hukukun derlemesini ( digesta)  ve hukuk öğrenimi için bir hukuka giriş kitabı ( institutiones) öngördü ve gerçekleştirdi ve zamanlarına yeni çıkarılan emirnameler (novellae) eklenerek dört bölümden oluşan Corpus ıuris civilis adlı kanunname çıkarıldı.

İÜHF ROMA HUKUKU KATEGORİSİ

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir