1. Bir Sosyal Bilim Olan İktisattan Kanunların Özellikleri: Doğal bilimlerde kanunları
  laboratuvarlarda deney yaparak test etme olanağımız vardır. Ama iktisat biliminde
  laboratuvar toplumun kendisidir. Toplumdaki karar birimleri izlenerek teori ve kanunların
  doğruluğu test edilir. İktisat bilimine teori oluşturmak;
  Gözlem yapılır -> Tümevarım yöntemi ile hipotez oluşturulur -> Tümdengelim yöntemi ile test
  edilir -> doğrulanırsa hipotez teori niteliği kazanır
 2. Pozitif İktisat- Normatif İktisat:
  A. Pozitif İktisat: Değer yargılarından yer vermez. Kural ve teoriler doğal bilimler de
  olduğu gibi sürekli test edilerek doğrulukları sınanır. Ekonominin işleyiş mekanizması
  ile ilgili konuları kapsar.
  B. Normatif İktisat: İktisadi görüş sahiplerinin ahlaki, dini ve siyasi yaklaşımları ekonomik
  kuralların çerçevesini belirler. Ekonomiyi yönlendirme, düzenleme ve hatta kural
  koyma ile ilgili konuları kapsar.
 3. Teori ve Gerçek Ekonomik Hayat: İktisat teorileri değişmez nitelikte değillerdir. Bu
  değişebilirlik teorilerin gerçeği yansıtmadığı anlamına da gelmez. Bir teori gerçekliğini
  yitirmişse bu teorinin gerçeklerden uzak oluşu nedenlerin araştırılması ger

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir