İktidar kendi içinde ikiye ayrılır:

1-Kurulmuş İktidar: Anayasayla kurulmuş olan yasama, yürütme ve yargı iktidarıdır. Anayasaya bağlı olmak zorunda.

2-Kurucu İktidar: Anayasa yapma iktidarıdır. Sıfırdan yeni bir anayasa yapabilir ya da var olan anayasada değişiklik yapabilir.

   –Tali Kurucu İktidar: Bu iktidar yeni bir anayasa yapmaz, mevcut olan anayasayı değiştirme iktidarıdır. Hukuki bir iktidardır. Sınırlı bir iktidardır. Asli kurucu iktidara tabidir. Genellikle meclislerdir.

   –Asli Kurucu İktidar: Sıfırdan yeni bir anayasa yapma iktidarıdır. Sınırsız bir iktidardır, bağlı olduğu hukuk maddeleri yoktur. Hukuk dışı bir iktidardır. (Savaş, darbe vb. olaylarda ortaya çıkar.)

Asli Kurucu İktidar kendi içinde ikiye ayrılır:

1-Monarşik

    -Ferman: Kimseden onay almadan yapılır, monarkın tek taraflı iradesiyle.

    -Misak: Monarkın tek taraflı iradesiyle oluşmaz, temsili bir organ tarafından onaylanması gerekir.

2-Demokratik: Yeni anayasa yapılırken egemenliğin kaynağı halka dayandırılıyor.

    -Kurucu Meclis: Tamamen yeni anayasa yapmak için oluşturulmuş. Doğrudan veya dolaylı olarak halka dayanacak. Kurucu meclis görevi bittikten sonra dağılabilir veya devam edebilir.

    -Kurucu Referandum: Anayasayı referanduma sunmak gerekir.

Anayasasızlaştırma: Mevcut bir anayasa var ama içi boşaltılmış. Çoğu maddesi yürürlükten kaldırılmış.

Plebisit Referandum: Eğer bir anayasa demokratik tartışma ortamı olmadan halka sunulup oylatılıyorsa. Demokratik değil.

Kanuna (Anayasaya) Karşı Hile: Kanunun veya anayasanın yasakladığı sonuca kanunun veya anayasanın verdiği imkanlarla ulaşılıyorsa hile olur.

Kuralın iki unsuru vardır: Rıza ve yaptırım.

*Anayasanın kurallarının çoğu yaptırımsız kurallardır.

*Yaptırım bir kuralın zorunlu unsuru değildir.

Cumhurbaşkanı meclis tarafından kabul edilen kanunları 15 gün içinde yayımlar veya veto eder. (Hiçbirini yapmazsa anayasaya aykırılık.)

  -İcrai Anayasaya Aykırılık: Yapılmaması gereken bir şeyi yapmak, Anayasaya aykırı bir şey yapmak.

  -İhmali Anayasa Aykırılık: Yapılması gereken bir şeyi yapmamak, ihmal etmek.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir