II. MAHMUT ISLAHATLARI

Bu dönemde yapılan reformların amacı devletin yapısını değiştirmektir. Bu dönemde yapılan ıslahatlar:

1)Sened-i İttifak imzalanmıştır.

2)Divan-ı Hümayun kaldırılmış yerine nazırlıklar kurulmuştur.

3)Memurlar hariciye ve dahiliye olmak üzere ayrılmıştır. Kıyafet düzenlemesi yapılmıştır.

4)Askerlik, vergi gibi konular için ilk kez nüfus sayımı yapılmıştır.

5)Asakir-i Mansure-i Muhammediye adında yeni bir ordu kurulmuştur.

6)Yeniçeri Ocağı kaldırılmıştır.

7)İlköğretim zorunlu hale getirilmiş, Avrupa’ya öğrenci gönderilmiş, çeşitli mektepler kurulmuştur.

-Evkaf-ı Hümayun nezareti önemlidir. Amaç vakıfların tek elden yönetilmesi ve gelirin devlete akmasıdır.

-II. Mahmut ilmiye sınıfının desteğini alarak Yeniçeri Ocağını kapatmıştır. Böylelikle ilmiye sınıfının bağımsızlığını azaltmıştır.

-Tercüme Odası kurulmuştur. Tercüme Odası ve Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı açısından önemlidir.

-Muhtarlıklar kurulmuştur.

-Bektaşi tekkeleri kaldırılmıştır.

-Tevcihat usulü bu dönemde kaldırılmıştır.

  Tevcihat usulü: Osmanlı’da memuriyetlerin atanması işlemidir. Tevcihatlar bir seneliktir.

-Maaş usulünü devlete yerleştirmeye çalışmıştır.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir