A-) PARLAMENTER SİSTEM

Yumuşak kuvvetler ayrılığı esastır. | Yürütme yetkisi devlet başkanı ile bakanlar kurulu arasında paylaştırılmıştır. | Devlet başkanı yetkisiz, sorumsuz ve tarafsızdır. | Devlet başkanının yasama organını fesih yetkisi varken yasamanın da gensoru ve güvenoyu aracılığı ile hükümet üzerinde denge ve denetleme yetkisi mevcuttur.

B-) BAŞKANLIK SİSTEMİ

Sert kuvvetler ayrılığı esastır. | Devlet başkanı yürütmede tek başına yetkili ve sorumludur. | Devlet başkanının siyasi sorumluluğu halka karşıdır. | Ne başkan yasamayı feshedebilir ne de yasama başkanı görevden alabilir. | Başkanın üst düzey yöneticileri atamasında ve milletlerarası antlaşmaları akdetmesinde yasama organının onayı gerekirken yasama organının yetkilerine karşı başkana da veto hakkı tanınır.

C-) YARI BAŞKANLIK SİSTEMİ

Cumhurbaşkanı genel oy ile halk tarafından seçilir. | Cumhurbaşkanı üst düzey yetkiler ile donatılmıştır. | Cumhurbaşkanının yanında yürütme ve hükümet etme yetkilerine sahip olan ancak parlamentoya karşı sorumlu olan bakanlar kurulu ve başbakan vardır.

D-) MECLİS HÜKÜMETİ SİSTEMİ

Yasama organının üstünlüğü anlayışı hakimdir. | Yürütme organı mecliste temsil edilen tüm partilerden seçilen kolektif yürütme yapısındadır. | Devlet başkanlığı makamı sembolik yetkiler ile donatılır.

Anayasa Hukuku Notları -48