2)Amirin Hukuka Uygun Emrini Yerine Getirme: Görev gereği yetkili kişiden gelen zorunlu emirden dolayı emri uygulayan kişi sorumlu tutulamaz. Amirin emrinin hukuka uygun olması için emri verenin yetkisi olması, emri alanın bunu yerine getirebilmek için yetkisi olması gereklidir. Emir hukuka aykırı olmamalıdır ve kanunun aradığı şekil şartlarını taşımalıdır. Konusu suç teşkil eden bir fiil asla yerine getirilemez. Aksi takdirde emri veren de yerine getiren de sorumlu olur.

3)Meşru Savunma: Bir kişinin kendisinin veya başkasının hedefi olduğu bir saldırıyı savunmak amacıyla bu saldırıyı engelleyecek ölçüde kuvvet kullanmasıdır meşru savunma. Bu saldırı kişinin kendisinin ya da başkasının bir hakkına yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan bir haksız saldırı olması gerekir(TCK m.25/1). Meşru savunmanın saldırıya ve savunmaya ilişkin şartları vardır. 

Saldırıya ilişkin şartlar: Meşru savunmadan bahsedebilmemiz için en önemli ve ilk şart bir saldırının varlığının bulunmasıdır. Bu davranışlar icrai veya ihmali olabilir.Sözlü bir saldırıdan ziyade maddi bir saldırının söz konusu olması ve hukuka aykırı olması gerekir. Saldırı insan kaynaklı olmalıdır fakat bir insan örneğin bu saldırıyı hayvana yaptırıyorsa yine insan kaynaklı saldırı kabul edilir çünkü burada hayvan araç konumundadır. Saldırıda bulunan kişinin kusur yeteneğinin varlığı önemli değildir. 

Saldırı, kişinin hukuken korunan değerine zarar verme veya zarar verme tehlikesinde olmalıdır. Kişiler bakımından tüm haklar söz konusu olabilir 

Saldırı başlamadan ya da bittikten sonra meşru savunma olamaz. Yani meşru savunma için gerçekleşen veya gerçekleşmesi ve tekrarı muhtemel bir saldırı gerekmektedir. 

Savunmaya ilişkin şartlar: Savunmanın meşru olabilmesi için  savunmada zorunluluğun bulunması gerekir. Yani kişinin savunmayı yapmadan saldırıyı uzaklaştırma imkanı varsa meşru savunmanın varlığı kabul edilmez. 

Savunmanın hukuka uygunluğu için bunun ölçülü olması yani maruz kalınan saldırıyı def edecek ölçüde olması gerekmektedir. Bu ölçü belirlenirken o anki hâl ve koşullara göre belirlenir. 

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir