Hukuk Notları

Bu sayfada sitemizdeki Hukuk Notlarımız sizler için bulması daha kolay bir şekilde sınıflandırılmıştır. Sitemizde 2. Sınıf notlarının tümü yazarlarımız tarafından oluşturulmakta ve sizlere ücretsiz bir şekilde sunulmaktadır.

Borçlar Genel Notları <—- Büyük not arşivi

Borçlar hukuku bir özel hukuk dalıdır ve eşitler arasında meydana gelen ve borç ilişkisi adı verilen hukuki ilişkilerin incelendiği bir disiplindir

Borçlar Genel Notları
Borçlar Hukuku Genel Hükümler

Ceza Hukuku Genel Hükümler Notları <— Büyük Not Arşivi

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümüdür. Genel ve özel ceza hukuku olarak ikiye ayrılır.

İdare Hukuku Notları <— Büyük Not Arşivi

İdare hukuku, temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır.

Milletlerarası Hukuk Notları <— Büyük Not Arşivi

Uluslararası hukuk veya devletlerarası hukuk, uluslararası ilişkiler altında bir disiplin olmasının yanı sıra kamu hukukunun bir dalıdır. Bir uluslararası ilişkiler disiplini olarak uluslararası ilişkilerin hukuksal boyutunu bilimsel bir disiplin içinde inceler ve düzenler.

Türk Hukuk Tarihi Notları

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Notları

Kadın Hakları Notları

Seçim Hukuku Notları

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri olarak amacımız, başta okulumuz ardından ülkemizdeki diğer tüm hukuk fakülteleri öğrencilerine sınav dönemlerinde ücretsiz ders notlarımız ile yardımcı olabilmektir.

Twitter Hesabımız —> @hukuknotum

İnstagram Hesabımız —> @hukuk_Notum

Telegram Hesabımız —> @hukuknotum

YouTube Hesabımız —> Hukuk ve Ötesi

Tüm kanunlara ulaşmak için mevzuat sitesi https://www.mevzuat.gov.tr/